Par LVRTCKvalitātes un risku vadība

Kvalitātes un risku vadība

Lai nodrošinātu savu uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, LVRTC ir sertificēta drošības pārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 27001:2017 prasībām, energopārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 50001:2018 prasībām un kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta ISO9001:2015 prasībām.

Politikas, kārtības un noteikumi

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums