Par LVRTCKvalitātes un risku vadībaKlientu apkalpošanas standarts

Klientu apkalpošanas standarts

I. Ievads

 • Misija: Nodrošināt un attīstīt augstas pieejamības, integritātes un drošības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un pakalpojumus, stiprinot valsts efektīvu pārvaldi un drošību, kā arī sekmējot tautsaimniecības izaugsmi.

   

  Vīzija: Droša, jaudīga un iekļaujoša digitālā Latvija. Kas agrāk bija neiespējams, šodien ir digitāls.

   

  Vērtības:
  Klientu apkalpošanas darbinieki ievēro uzņēmuma vērtības:

   

  Atbildība / Ar atbildību par mums uzticēto.
  – Mums uztic digitālās Latvijas funkcionalitāti, drošību un ilgtspēju. Šīs uzticības garants – zinošu, mērķtiecīgu un atbildīgu profesionāļu komanda.

   

  Attīstība / Ar drošu skatu augšup.
  – Zinātkāre, radoša degsme un virzība uz izcilību! Mēs mācāmies no labākajiem un strādājam, lai labākie mācītos no mums. Katra diena ir jauna iespēja pilnveidot sevi, savas prasmes un zināšanas.

   

  Atvērtība / Ar atvērtu prātu.- Cilvēks rada un pārvalda tehnoloģijas, lai tās kalpotu cilvēkiem. Mūsu komanda ir iekļaujoša, ikviens no mums – unikāls, mūs visus vieno lojalitāte un kopīga virzība uz mērķi.

 • LVRTC darbinieks:

  – ir ar pozitīvu, uz risinājumu vērstu attieksmi pret klientu un darbu, kuru dara;

  – izprot klienta vēlmes, atrod un klientam piedāvā piemērotāko risinājumu;

  – ievēro sabiedrībā vispārpieņemtās ētikas un uzvedības normas;

  – sniedz atbalstu tikai savas kompetences ietvaros;

  – jautājumos ārpus savas kompetences piesaista atbilstošas kompetences darbinieku;

  – informē klientu par nepieciešamo laiku pieprasītās informācijas sagatavošanai, ja atbildes sniegšana nav iespējama uzreiz;

  – atbalsta vai pakalpojuma sniegšanas atteikuma gadījumā informē klientu, norādot atteikuma iemeslu un pamatojumu;

  – nodrošina atbalstu un pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

  – par sniegto atbalstu un pakalpojumiem nepieprasa un nepieņem dāvanas, materiālas pateicības, viesmīlības piedāvājumus vai citus materiālus labumus.

   

  Lai sadarbība būtu veiksmīga, aicinām klientus ievērot šādus sadarbības principus:

  – iepazīties ar LVRTC pakalpojumu sniegšanas vietnēs publicēto informāciju par pakalpojumiem, to iegūšanas un lietošanas nosacījumiem;

  – nepieciešamības gadījumā iepazīties ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  – sniegt tikai patiesu informāciju;

  – izturēties ar cieņu pret LVRTC darbiniekiem;

  – ievērot sabiedrībā vispārpieņemtās ētikas un uzvedības normas;

  – ievērot noteikto kārtību apkalpošanai klātienē, piesakot klātienes tikšanos, ierasties noteiktajā laikā vai iepriekš brīdinot par kavējumu vai neierašanos.

II. Komunikācija un saziņas kanāli

 • Tālrunis saziņai par LVRTC nodrošinātajiem pakalpojumiem – 67108787. 

  Sarunu kvalitātes kontroles nodrošināšanai, visas sarunas tiek ierakstītas. 

III. Darba laiks un atbildes sniegšanas laiki

 • –  darba dienās 9:00-18:00;

  – ārpus darba laika, arī brīvdienās un svētku dienās – aicinām savus jautājumus risināt izmantojot virtuālo asistentu, zvanot vai rakstot portālā eparaksts.lv;

  – uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu apturēšana un anulēšana pieejama visu diennakti portālā eparaksts.lv vai zvanot pa klientu apkalpošanas tālruni 67108787.

 • Klientu pieteikumi tiek apstrādāti 1 darba dienas laikā.  Ja klients pieteikumu iesūtījis ārpus darba laika, tā apstrāde tiek uzsākta nākamajā darba dienā. 

IV. Aptaujas un atsauksmes

 • LVRTC vismaz reizi gadā veic klientu apmierinātības aptauju, kurā aicina ikvienu sniegt novērtējumu apmierinātībai ar sniegtajiem pakalpojumiem un apkalpošanu.

 • Būsim pateicīgi, ja sniegsiet atsauksmi mutiski vai rakstveidā par saņemto pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti. Atsauksmi var sniegt:

  – sūtot e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi ;

  – sūtot vēstuli valsts vienotajā elektroniskajā adresē;

  – sūtot vēstuli pa pastu Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012;

  – zvanot pa tālruni +371 67108787;

  – LVRTC mājas lapā pie konkrētā pakalpojuma;

  – klientu aptaujās un pētījumos.

 • LVRTC klientu sūdzības un atsauksmes klasificē:

  – ierosinājums;

  – uzslava;

  – sūdzība par pakalpojumu;

  – sūdzība par apkalpošanu.