if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Piekļūstamība

VAS Lavijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz LVRTC tīmekļvietni –  https://www.lvrtc.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LVRTC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

 • Galvenā navigācija: mobilajā telefonā nevar atvērt izvēlni ar piekļūstamības (accessibility) rīkiem;
 • Pamatstruktūras pārbaude: nav izmantoti tīmekļvietnes pamatstruktūru (landmarks);
 • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss:
  – kustība pa tīmekļvietni ar TAB taustiņu nav secīga,
  – netiek aktivizētas sīkdatņu loga izvēles iespējas,
  – burtu izmēru logu nevar aizvērt, izmantojot TAB taustiņu.
 • Attēlu tekstuālā alternatīva: attēliem trūkst alternatīvais teksts; burtu izmēra logā attēliem nav iespēja pievienot attēlu tekstuālās alternatīvas saturu.
 • Virsraksti: dažās lapās nav hierarhiska virsrakstu struktūra;
 • Teksta izmēra tālummaiņa: nevar piekļūt izvēlnei, mainot teksta izmēru.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.10.2021. Izvērtēšanu veica Gatis Hasners, Born Digital UX/UI speciālists.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūgums rakstīt
uz e-pasta adresi lvrtc@lvrtc.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67108787

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat
kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt
nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: lvrtc@lvrtc.lv
Zvaniet: +371 67108787
Adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbild Koorporatīvās komunikācijas Daļa.
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv
Tālrunis: +371 67108787

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Kontaktinformācija: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 15.11.2021. un atkārtoti tiks pārskatīts 31.01.2022.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70