Piekļūstamība

VAS Lavijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz LVRTC tīmekļvietni –  https://www.lvrtc.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

LVRTC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Virsraksti: galvenajā lapā nav hierarhiska virsrakstu struktūra;
  • Lapu nosaukumi: galvenajā lapā neatbilst lapas nosaukums;
  • Galvenā navigācija: nav iespējams atvērt akordeona elementus ar TAB taustiņu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 20.12.2022. Izvērtēšanu veica Una Jirgensone, Korporatīvās komunikācijas daļas reklāmas vadītāja.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūgums rakstīt
uz e-pasta adresi lvrtc@lvrtc.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67108787

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat
kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt
nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: lvrtc@lvrtc.lv
Zvaniet: +371 67108787
Adrese: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbild Korporatīvās komunikācijas daļa.
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv
Tālrunis: +371 67108787

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Kontaktinformācija: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 15.11.2021. un atkārtoti tika pārskatīts 21.12.2022.