Par LVRTCPar mumsKorupcijas apkarošana un interešu konflikta novēršana

Korupcijas apkarošana un interešu konflikta novēršana

Korupcijas apkarošanas un interešu konflikta novēršanas principi

Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas pasākumi ir integrēti LVRTC risku pārvaldības sistēmā. Tie nodrošina korupcijas novēršanu un korupcijas risku un interešu konflikta iespējamības samazināšanu, lai panāktu valsts amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības un LVRTC interesēs. Katram gadam tiek noteikti pretkorupcijas pasākumi atbilstoši pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktajam.

Veiktās darbības:

  • 2018.gadā ir izvērtētas un identificētas funkcijas (uzdevumi), amati, kas pakļauti korupcijas riskam. 2018.gadā organizētas darbinieku apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumos.
  • 2019.gadā ir ieviesta iekšējā Trauksmes celšanas sistēma.
  • Darbinieku zināšanas tiek pārbaudītas, gan uzsākot darba attiecības LVRTC, gan pēc regulārām apmācībām.