Par LVRTCPar mums

Par mums

Droša, jaudīga un iekļaujoša digitālā Latvija.

Kas agrāk bija neiespējams, šodien ir digitāls.

LVRTC

ir 100% Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kuras misija ir gādāt, lai ikvienam valsts iedzīvotājam būtu iespēja droši un ātri saņemt un pārraidīt informāciju. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs akcijas nedrīkst atsavināt.

Kopš uzņēmuma pirmsākumiem tā darbinieki kopuši un krājuši zinātību, kas palīdzējusi valstī ieviest radio un televīzijas apraidi, bet pēdējā desmitgadē – attīstīt un stiprināt uzņēmuma kompetenci gan datu pārraides, gan datu centru, uzticamības pakalpojumu un kiberaizsardzības jomās.  Mūsu speciālistu zināšanas, vēsais prāts, zinātkāre un radoša degsme, kas virzījusi uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, bijis arī stabils balsts LVRTC klientiem un partneriem.

LVRTC ir daļa no Latvijas IKT un telekomunikācijas nozares, kas mūsu valstī ir salīdzinoši neliela, bet dinamiska un augoša. IKT sektora īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā ik gadu pieaug. 2020. gadā nozares īpatsvars Latvijas iekšzemes kopproduktā bija 6%, bet 2022. gadā tas pieauga par 14%.

Latvijas IKT infrastruktūra tiek vērtēta kā laba, bet esošās infrastruktūras izmantošanas intensitāte, ekspertuprāt, vairākos nozares segmentos varētu būt augstāka. Tas radītu vairāk iespējas jaunu IKT risinājumu, e-pakalpojumu un digitālu produktu attīstībai.

LVRTC ir vienīgais Latvijā reģistrētais uzticamais sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un nodrošina droša elektroniskā paraksta pakalpojumu fiziskām un juridiskām personām.

Darbības veids, vīzija, misija, vispārējais stratēģiskais mērķis

 • Radio un televīzijas programmu pārraidīšana (NACE 60.10, 60.20)

  eParaksts un citi sertifikācijas pakalpojumi (NACE 63.11)

  Datu pārraide (NACE 63.11)

  Datu centrs (NACE 63.11)

  Infrastruktūras noma (NACE 68.20)

 • Droša, jaudīga un iekļaujoša digitālā Latvija.
  Kas agrāk bija neiespējams, šodien ir digitāls.
 • Nodrošināt un attīstīt augstas pieejamības, integritātes un drošības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un pakalpojumus, stiprinot valsts efektīvu pārvaldi un drošību, kā arī sekmējot tautsaimniecības izaugsmi.
 • Atbildība / Ar atbildību par mums uzticēto.
  Mums uztic digitālās Latvijas funkcionalitāti, drošību un ilgtspēju. Šīs uzticības garants – zinošu, mērķtiecīgu un atbildīgu profesionāļu komanda.

  Attīstība / Ar drošu skatu augšup.
  Zinātkāre, radoša degsme un virzība uz izcilību! Mēs mācāmies no labākajiem un strādājam, lai labākie mācītos no mums. Katra diena ir jauna iespēja pilnveidot sevi, savas prasmes un zināšanas.

  Atvērtība / Ar atvērtu prātu.
  Cilvēks rada un pārvalda tehnoloģijas, lai tās kalpotu cilvēkiem. Mūsu komanda ir iekļaujoša, ikviens no mums - unikāls, mūs visus vieno lojalitāte un kopīga virzība uz mērķi.

286
darbinieki
111.7
miljoni eur pamatkapitāls
1924.
dibināts
9
biznesa virzieni

Korporatīvā ētika

Korporatīvā pārvaldība

Informācija

 • Valsts akciju sabiedrība
 • Latvijas Republika
 • Satiksmes ministrija
 • 111,7 milj.euro
 • 286 darbinieki
 • SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (vienotais reģistrācijas numurs 50003050931, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) LVRTC līdzdalība pamatkapitālā ir 187 910.00 daļas (23%), kur vienas daļas vērtība ir EUR 1.00. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” ir kapitālsabiedrība, kuras galvenie darbības veidi ir bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi un citi telekomunikācijas pakalpojumi. Līdzdalība tieši nodrošina publiskas personas kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Dalība biedrībās un asociācijās

 • Biedrība Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

  Biedrība Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija

  Biedrība Latvijas Telekomunikāciju asociācija

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

  Biedrība Latvijas Interneta asociācija

  Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts

  Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

  Latvijas Ergonomikas biedrība

  Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

  Latvijas Digitālais akselerators

  Biznesa efektivitātes asociācija

Struktūra, statūti un LVRTC darbību reglamentējošie normatīvie akti