Par LVRTCPar mums

Par mums

Veidojam un uzturam atvērtu, uzticamu un ilgtspējīgu elektronisko sakaru vidi, lai nodrošinātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem būt informētiem, brīviem un neatkarīgiem savos lēmumos.

LVRTC

ir 100% Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kuras misija ir gādāt, lai ikvienam valsts iedzīvotājam būtu iespēja droši un ātri saņemt un pārraidīt informāciju. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs akcijas nedrīkst atsavināt.

Kopš uzņēmuma pirmsākumiem tā darbinieki kopuši un krājuši zinātību, kas palīdzējusi valstī ieviest radio un televīzijas apraidi, bet pēdējā desmitgadē – attīstīt un stiprināt uzņēmuma kompetenci gan datu pārraides, gan datu centru, uzticamības pakalpojumu un kiberaizsardzības jomās.  Mūsu speciālistu zināšanas, vēsais prāts, zinātkāre un radoša degsme, kas virzījusi uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, bijis arī stabils balsts LVRTC klientiem un partneriem.

LVRTC ir daļa no Latvijas IKT un telekomunikācijas nozares, kas mūsu valstī ir salīdzinoši neliela, bet dinamiska un augoša. IKT sektora īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā ik gadu pieaug. 2020. gadā nozares īpatsvars Latvijas iekšzemes kopproduktā bija 6%, bet 2022. gadā tas pieauga par 14%.

Latvijas IKT infrastruktūra tiek vērtēta kā laba, bet esošās infrastruktūras izmantošanas intensitāte, ekspertuprāt, vairākos nozares segmentos varētu būt augstāka. Tas radītu vairāk iespējas jaunu IKT risinājumu, e-pakalpojumu un digitālu produktu attīstībai.

LVRTC ir vienīgais Latvijā reģistrētais uzticamais sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un nodrošina droša elektroniskā paraksta pakalpojumu fiziskām un juridiskām personām.

265
darbinieki
78.5
miljoni eur pamatkapitāls
1924.
dibināts
9
biznesa virzieni

Darbības veids, vīzija, misija, vispārējais stratēģiskais mērķis

 • Radio un televīzijas programmu pārraidīšana (NACE 60.10, 60.20)

  eParaksts un citi sertifikācijas pakalpojumi (NACE 63.11)

  Datu pārraide (NACE 63.11)

  Datu centrs (NACE 63.11)

  Infrastruktūras noma (NACE 68.20)

 • Valsts un operatoru primāri izvēlēts elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs, kas paver jaunas iespējas Latvijas informācijas sabiedrībai.
 • Veidojam un uzturam atvērtu, uzticamu un ilgtspējīgu elektronisko sakaru vidi, lai nodrošinātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem būt informētiem, brīviem un neatkarīgiem savos lēmumos.
 • Nodrošināt un attīstīt augstas pieejamības, integritātes un drošības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un pakalpojumus, stiprinot valsts efektīvu pārvaldi un drošību, kā arī sekmējot tautsaimniecības izaugsmi.

Korporatīvā ētika

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Informācija

 • Valsts akciju sabiedrība
 • Latvijas Republika
 • Satiksmes ministrija
 • 78,5 milj.euro
 • 265 darbinieki
 • SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (vienotais reģistrācijas numurs 50003050931, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) LVRTC līdzdalība pamatkapitālā ir 187 910.00 daļas (23%), kur vienas daļas vērtība ir EUR 1.00. SIA “Latvijas Mobilais Telefons” ir kapitālsabiedrība, kuras galvenie darbības veidi ir bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi un citi telekomunikācijas pakalpojumi.

Dalība biedrībās un asociācijās

 • Biedrība Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

  Biedrība Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija

  Biedrība Latvijas Telekomunikāciju asociācija

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

  Biedrība Latvijas Interneta asociācija

  Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts

  Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

  Latvijas Ergonomikas biedrība

  Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

Struktūra, statūti un LVRTC darbību reglamentējošie normatīvie akti