Par LVRTCStruktūra

Struktūra

LVRTC struktūras shēma. LVRTC pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce, padome un valde. Padomei pakļauta neatkarīgā struktūrvienība - iekšējā audita daļa. Valdei pakļauti 5 departamenti un 3 neatkarīgas struktūrvienības - Efektivitātes daļa, Korporatīvās pārvaldības daļa un Attīstības un inovāciju komisija. Komercdepartamentā ietilpst Biznesa attīstības daļa, Pārdošanas daļa, ePakalpojuma daļa, Klientu apkalpošanas daļa, Koorporatīvās komunikācijas daļa un Projektu vadības daļa. Tehnoloģiju departamentā ieptilpst Informācijas sistēmu daļa, Mākoņdatošanas daļa, Datu pārraides daļa, Fizisko dzīslu daļa un Kiberdrošības daļa. Infrastruktūras departamentā ietilpst Datu centru daļa, Īpašumu apsaimniekošanas daļa, Energopārvaldes daļa un Reģionālās infrastruktūras daļa. Finanšu un administratīvajā departamentā ietilpst Personāla attīstības daļa, Juridiskā daļa, Biznesa kontroles daļa un Grāmatvedības daļa. Drošības un tīkla vadības departamentā ietilpst Drošības daļa, Tīkla vadības daļa un Tehniskā atbalsta daļa.