About usStructure

Structure

LVRTC pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce, padome  un valde. Valdei pakļauti 5 departamenti un 3 neatkarīgas struktūrvienības - Risku un kvalitātes vadības daļa, Attīstības un inovāciju komisija un iepirkumu komisija. Komercdepartamentā ietilpst Biznesa attīstības daļa, Pārdošanas daļa,