if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Piešķir savam biznesam lielāku jaudu

Mums ir uzticējušies Latvijas un pasaules lielie uzņēmumi un organizācijas. Tagad atveram savas durvis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo zinām, ka tieši šie uzņēmēji iedos jaunu atspērienu Latvijas ekonomikai.

IZVĒLIES SAVU DATU CENTRU UN VELTI ENERĢIJU BIZNESAM! 

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)  ir viens no nozīmīgākajiem datu centru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kurš saviem klientiem piedāvā iespēju izvietot iekārtas gan Rīgā, gan pārējā Latvijas teritorijā, nodrošinot kolokācijas iespējas ik pēc 100 km.

* cenā nav iekļauta maksa par elektroenerģiju. Tā tiek aprēķināta atbilstoši klienta ikmēneša patēriņam. Elektroenerģijas tarifi.

Izvēlies piemērotāko un piesakies! Pakalpojuma ierīkošana bez maksas!

Izvēlies piemērotāko un piesakies! Pakalpojuma ierīkošana bez maksas!

Izvēlies piemērotāko un piesakies! Pakalpojuma ierīkošana bez maksas!

LVRTC kompetenci apliecina gan uzņēmuma iegūtie kvalitātes un risku pārvaldības sertifikāti, gan mūsu klientu uzticēšanās mums kā pakalpojuma sniedzējam.

Kāpēc ir vērts uzticēties profesionāļiem?

Kāpēc ir vērts uzticēties profesionāļiem?

Kāpēc ir vērts uzticēties profesionāļiem?

Vairāk nekā vienkārši datu glabāšana

Šobrīd LVRTC  sniedz datu glabāšanas pakalpojumus gandrīz pusei valsts informācijas sistēmu, kā arī nodrošina datu rezervēšanu. Sniedzam datu centru pakalpojumus arī starptautiskām organizācijām. Tikpat augsta līmeņa servisu esam gatavi nodrošināt arī Latvijas privātā sektora mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kam svarīga datu pieejamība, datu centra atrašanās vieta un pakalpojuma sniedzēja kompetence un reputācija.

LVRTC datu centri

 • 2 neatkarīgi ievadi un ģeneratori
 • diennakts fiziskā apsardze, divu līmeņu fiziskās piekļuves kontrole
 • LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū no dažādiem piegādātājiem. Pateicoties stabilam elektroenerģijas patēriņam LVRTC objektos, elektrības piegādātāji spēj piedāvāt LVRTC zemāku tarifu, nekā citiem elektroenerģijas patērētājiem. Vēlamies, lai šo ieguvumu izmantotu arī mūsu klienti, tāpēc LVRTC elektrības tarifs ir bez papildus uzcenojuma jeb tieši vienāds ar tarifu, pēc kura LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū.
 • Remote hands

  kvalificētu LVRTC tehnisko darbinieku resursu izmantošana, lai veiktu klientu iekārtu vizuālu apskati, pārbaudi, kā arī sniegtu palīdzību problēmsituāciju novēršanā

  Smart hands

  kvalificētu LVRTC tehnisko darbinieku resursu izmantošana kompleksu/sarežģītu darbu veikšanai datu centrā izvietotajai klienta iekārtai – iekārtu instalēšana, konfigurācija
40
iespēja savienoties ar vairāk nekā 40 operatoriem
99.98%
pieejamība gadā
Kā izvēlēties pakalpojuma sniedzēju?

Kā izvēlēties pakalpojuma sniedzēju?

Kā izvēlēties pakalpojuma sniedzēju?

Ieguvumi izvēloties LVRTC datu centrus:

 • pieejami vairāk nekā 40 telekomunikāciju operatoru, tostarp vairāku starptautisko operatoru pakalpojumi
 • maģistrālie savienojumi ar visām kaimiņvalstīm
 • Jūs varat pārvaldīt savas iekārtas pilnībā attālināti, izmantojot Remote Hands un Smart Hands pakalpojumus
 • nepārtraukts datu centru darbības parametru monitorings
 • izdevīgs elektroenerģijas tarifs
Kā nepārmaksāt?

Kā nepārmaksāt?

Kā nepārmaksāt?

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012. Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.