if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

1 statneTIER II līmeņa datu centrā

Esi gatavs datu apjoma pieaugumam | Vienkārši pieteikties un saņemt

 

380.00 eur/mēn

Cenā iekļauta: bezmaksas iekārtu uzstādīšana un dzīslu ierīkošana (līdz 4 dzīslām)

* cenā nav iekļauta maksa par elektroenerģiju. Tā tiek aprēķināta atbilstoši klienta ikmēneša patēriņam. Elektroenerģijas tarifi.

Mēs Jums nodrošināsim:

 • Rezervētu  elektrobarošanu (2 neatkarīgi ievadi un dīzeļģenerators)
 • Iekārtu elektrobarošanu statnē
 • Telpas dzesēšanu
 • Mikroklimata kontroli
 • Gāzes dzēšanu un aspirācijas sistēmu
 • 24/7  fizisko apsardzi un jūsu personāla piekļuvi.

Nepieciešama konsultācija vai papildus informācija?

SAZINIES AR MUMS!

Kaspars Svirskis

Pārdošanas daļas vadītāja Kārlis Svirska portreta foto
Pārdošanas daļas vadītājs
Tālrunis: 26403736

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012. Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Papildus pakalpojumi

Mēs nodrošinām kvalificētu komandu, kas veiks Jūsu iekārtu vizuālu apskati, pārbaudi, kā arī sniegs palīdzību problēmsituāciju novēršanā.

Remote hand

Mēs nodrošinām:

 • iekārtas ekrāna un gaismu indikatoru vizuālu pārbaudi
 • savienojumvadu pieslēgvietu numuru pārbaudi un pārspraušanu
 • iekārtu pārstartēšanu, vienkāršu iekārtu ievietošanu un demontāžu
 • bojātu, vienkāršu modulāru iekārtu komponenšu nomaiņu
 • sarežģītu risinājumu izveidošanu un demontāžu

 

Smart hand

Mēs nodrošinām:

 • bojātu iekārtu rezerves daļu nomaiņu
 • programmatūru, aparatūras un iekārtu iestatījumu izveidi
 • iekārtu uzstādīšanu
 • iekārtu veiktspējas analīzi
 • testēšanas pakalpojumus
 • sarežģītu risinājumu izveidošanu un demontāžu