Elektroenerģijas tarifi

LVRTC  nodrošina savos objektos izvietotās klientu aparatūras pastāvīgu darbību, nodrošinot šīm iekārtām elektroenerģijas padevi saskaņā ar līguma nosacījumiem. Klients saņem elektroenerģiju kā LVRTC apakšlietotājs. 

Kas veido klienta elektroenerģijas izmaksas

  • LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū no dažādiem piegādātājiem atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām.
  • Klientiem, kuru iekārtas izvietotas LVRTC infrastruktūras objektos, kas nodrošina arī to dzesēšanu, elektroenerģijas maksājumā ir iekļauts arī PUE indekss. Tas ir enerģijas izmantošanas efektivitātes rādītājs, kas faktiski nozīmē, cik elektroenerģijas tiek izmantots šo iekārtu dzesēšanai un nepieciešamā mikroklimata uzturēšanai.
  • Līdz LVRTC objektiem elektroenerģiju piegādā sadales sistēmas operators. Par šo sistēmas pakalpojumu LVRTC maksā operatoram noteiktu maksu, kas arī tiek iekļauta LVRTC elektroenerģijas maksājumā bez papildus uzcenojuma.
  • No sadales sistēmas operatora pieslēguma vietas LVRTC objektā līdz apakšlietotāja, t.i. klienta aparatūrai tajā pašā objektā elektroenerģija nonāk pa LVRTC uzturētu elektroapgādes infrastruktūru. LVRTC pastāvīgi investē savas elektroapgādes infrastruktūras uzturēšanā, modernizācijā un, kur nepieciešams, arī rezervēšanā, lai nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu elektroenerģijas padevi klienta aparatūrai visā elektroenerģijas piegādes ķēdē, tajā skaitā pašā LVRTC objektā. Maksu par LVRTC elektrotīkla uzturēšanu LVRTC piemēro papildus elektroenerģijas iepirkuma tarifam. Šī maksa ir atkarīga no klienta kopējā elektroenerģijas patēriņa mēnesī visos LVRTC objektos kopā.

Cenas

LVRTC nosaka sekojošu kopējo elektroenerģijas tarifu Klientiem (apakšlietotājiem) pēc visos LVRTC objektos klienta patērētās un uzskaitītās elektroenerģijas apjoma mēnesī (elektroenerģijas tarifi norādīti bez PVN)*:

2024II ceturksnis

I līmeņa datu centri
149,60 EUR/ MWh

II un III līmeņa datu centri
181,81 EUR/MWh
Radio apraides klienti149,60 EUR/ MWh
I ceturksnis

I līmeņa datu centri
205,94 EUR/ MWh

II un III līmeņa datu centri
257,10 EUR/MWh

Radio apraides klienti
205,94 EUR/ MWh
2023Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis
Tarifs bez valsts kompensācijas
787.72 EUR/MWh790.72 EUR/MWh795.72 EUR/MWh
I ceturksnis
Tarifs ar valsts kompensāciju
499.98 EUR/MWh 502.98 EUR/MWh507.98 EUR/MWh
II ceturksnis - aprīlis205.97 EUR/MWh208.97 EUR/MWh213.97 EUR/MWh
II ceturksnis - maijs, jūnijs238.73 EUR/MWh241.73 EUR/MWh246.73 EUR/MWh
III ceturksnis - jūlijs, augusts, septembris188.91 EUR/MWh191.91 EUR/MWh196.91 EUR/MWh
IV ceturksnis - oktobris, novembris, decembris197.86 EUR/MWh200.86 EUR/MWh205.86 EUR/MWh
2022Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis280.88 EUR/MWh 283.88 EUR/MWh 288.88 EUR/MWh
II ceturksnis - aprīlis266.44 EUR/MWh 269.44 EUR/MWh274.44 EUR/MWh
II ceturksnis - maijs, jūnijs318.49 EUR/MWh 321.49 EUR/MWh 326.49 EUR/MWh
III ceturksnis318.49 EUR/MWh 321.49 EUR/MWh 326.49 EUR/MWh
IV ceturksnis
Tarifs bez valsts kompensācijas
787.72 EUR/MWh790.72 EUR/MWh795.72 EUR/MWh
IV ceturksnis
Tarifs ar valsts kompensāciju
499.98 EUR/MWh
502.98 EUR/MWh507.98 EUR/MWh
*Talejas ielā 1, Rīgā objekta elektroenerģijas tarifi tiek aprēķināti pēc individuālas tāmes pamatojoties uz ēkas apsaimniekotāja aprēķinātā cenrāža.
Datu centra gaitenis ar serveru skapjiem abās pusēs