Esam uzņēmums ar vairāk nekā 95 gadu pieredzi IKT nozarē,  tāpēc attiecības ar saviem klientiem veidojam ilgtermiņā un  mūsu prioritāte ir sniegto pakalpojumu stabilitāte un nepārtrauktība.

LVRTC ir viens no nozīmīgākajiem datu centru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kurš saviem klientiem piedāvā iespēju izvietot iekārtas gan Rīgā, gan pārējā Latvijas teritorijā, nodrošinot kolokācijas iespējas ik pēc 100 km.

LVRTC kompetenci apliecina gan uzņēmuma iegūtie kvalitātes un risku pārvaldības sertifikāti, gan mūsu klientu uzticēšanās mums kā pakalpojuma sniedzējam.

Kvalitāte

  • LVRTC kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiski atzīta standarta LVS EN ISO9001:2015 prasībām. Kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir gan izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, gan identificēti iespējamie riski, turklāt uzņēmums turpina darbu pie kvalitātes uzlabošanas.

    Sertifikāts apliecina visu LVRTC sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai pakalpojumu sniegšanas procesu pārvaldības praksei un kvalitātei, kā arī LVRTC ilgtermiņa rūpes par klientu orientētu, pārskatāmu un drošu pakalpojumu klāstu un centienus to sniegšanu nodrošināt, salāgojot gan uzņēmuma biznesa mērķus un stratēģiju, gan pieejamos resursus un klientu vajadzības.

  • Mūsu datu centra informācijas drošības risku pārvaldības sistēma ir atkārtoti saņēmusi starptautiski atzīto ISO/IEC 27001:2017 sertifikātu, kas apliecina LVRTC Datu centrā ieviesto informācijas drošības sistēmu atbilstību augstākajiem drošības standartiem.

    Informācijas drošības risku pārvaldības sistēma ļauj objektīvi novērtēt riskus un operatīvi plānot nepieciešamās darbības konstatēto  risku mazināšanai. Tāpat ieviestā programmatūra nodrošina risku pārvaldības procesa izsekojamību un pēctecību.

Vēlaties saņemt plašāku informāciju par mūsu datu centriem? Ieskataties LVRTC pakalpojumu aprakstā vai sazinieties ar mums!

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.