if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Vai uzņēmums var atļauties riskēt ar saviem datiem?

Mūsdienās uzņēmumam datu zaudēšana vai nepieejamība var nozīmēt ne tikai sabojātu reputāciju, bet pavisam reālus finanšu zaudējumus. Vērtējot, kā un kur glabāt datus, uzņēmumam primāri jāatbild uz 2 jautājumiem:

  • vai ir iekšējā kompetence un infrastruktūra nodrošināt datu glabāšanu tā, lai ielaušanās, plūdu vai ugunsgrēka gadījumā uzņēmuma darbība netiktu ietekmēta?
  • cik minūtes gadā uzņēmums var atļauties dīkstāvi datu nepieejamības vai zaudēšanas dēļ?

Kaspars Svirskis

Pārdošanas daļas vadītāja Kārlis Svirska portreta foto
Pārdošanas daļas vadītājs
Tālrunis: 26403736

Izvēle katram uzņēmumam

LVRTC saimniecībā šobrīd ir gan pamata līmeņa datu centri, gan augstākās drošības un energoefektivitātes līmeņa datu centri.

LVRTC datu centros ir divi augstsprieguma ievadi no dažādām apakšstacijām vai transformatoriem, kuri pa dažādiem pieslēguma ceļiem tiek padoti datu centra ēkai, automātiskās rezerves barošanas ieslēgšanai, dīzeļģeneratoriem, atsevišķām zemsprieguma kopnēm un sadalnēm, UPS iekārtām, kā arī dublētas sadales vienības iekārtām statnēs. tas klientiem ļauj pieslēgt savu aparatūru pie diviem garantētiem UPS elektroapgādes pleciem.

Tier II un Tier III līmeņa datu centros izvietotie dati incidentu gadījumā tiek apgādāti ar elektroenerģiju no centralizētām UPS iekārtām, kurām jānodrošina datu centru nepārtraukta elektroapgāde līdz tiem piesaistīto dīzeļģeneratoru automātiskai pieslēgšanai. Pārslēgšanās no elektroapgādes ievadiem uz dīzeļģeneratoriem un otrādi notiek automātiski, neietekmējot esošos pakalpojumus. Pie garantētās elektroapgādes ir pieslēgti ne tikai paši serveri, bet arī sakaru aparatūra, kas nodrošina klienta piekļuvi sniedzamajiem pakalpojumiem.

Dīzeļģeneratori avārijas gadījumos apgādā ar elektrību arī datu centru dzesēšanas iekārtas.

Tier I datu centros centralizētas UPS iekārtas pārsvarā netiek uzstādītas, līdz ar to visbiežāk šajos datu centros klienti izvēlēsies izvietos tādu  aparatūru, kuras īslaicīgi atslēgumi nav kritiski pakalpojumu sniegšanai.

Ja lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, datiem ir jābūt pieejamiem ātri un droši

Ja lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, datiem ir jābūt pieejamiem ātri un droši

Ja lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, datiem ir jābūt pieejamiem ātri un droši