Vai uzņēmums var atļauties riskēt ar saviem datiem?

Mūsdienās uzņēmumam datu zaudēšana vai nepieejamība var nozīmēt ne tikai sabojātu reputāciju, bet pavisam reālus finanšu zaudējumus. Vērtējot, kā un kur glabāt datus, uzņēmumam primāri jāatbild uz 2 jautājumiem:

  • vai ir iekšējā kompetence un infrastruktūra nodrošināt datu glabāšanu tā, lai ielaušanās, plūdu vai ugunsgrēka gadījumā uzņēmuma darbība netiktu ietekmēta?
  • cik minūtes gadā uzņēmums var atļauties dīkstāvi datu nepieejamības vai zaudēšanas dēļ?

Izvēle katram uzņēmumam

LVRTC saimniecībā šobrīd ir gan pamata līmeņa datu centri, gan augstākās drošības un energoefektivitātes līmeņa datu centri.

Izvēlieties TIER III, TIER II vai TIER I datu centru.

Ja lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, datiem ir jābūt pieejamiem ātri un droši

Ja lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, datiem ir jābūt pieejamiem ātri un droši

Ja lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, datiem ir jābūt pieejamiem ātri un droši