if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012. Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Neesi pārliecināts, kurš no datu centru pakalpojumiem uzņēmumam būtu vispiemērotākais?

SAZINIES AR MUMS!

Kaspars Svirskis

Pārdošanas daļas vadītāja Kārlis Svirska portreta foto
Pārdošanas daļas vadītājs
Tālrunis: 26403736