Mēs esam viens no nozīmīgākajiem datu centru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Piedāvājam Jums iespēju izvietot iekārtas gan Rīgā, gan pārējā Latvijas teritorijā, nodrošinot kolokācijas iespējas ik pēc 100 km.

Mūsu klienti

 • Latvijas telekomunikāciju operatori
 • Starptautiskie telekomunikāciju operatori
 • Valsts kritisko sistēmu uzturētāji
 • Mākoņpakalpojumu sniedzēji
 • Elektroniskā satura veidotāji un izplatītāji
 • Komersanti ar biznesam kritisku IKT infrastruktūru

Ieguvumi:

 • pieejami vairāk nekā 40 telekomunikāciju operatoru, tostarp vairāku starptautisko operatoru pakalpojumi
 • maģistrālie savienojumi ar visām kaimiņvalstīm
 • Jūs varat pārvaldīt savas iekārtas pilnībā attālināti, izmantojot Remote Hands un Smart Hands (linki uz pakalpojumiem) pakalpojumus
 • nepārtraukts datu centru darbības parametru monitorings
 • izdevīgs elektroenerģijas tarifs
 • Mēs nodrošinām Jūsu iekārtu izvietošanu slēgtā, izdalītā datu centra serveru skapī, kas ir rezervēts tikai Jūsu individuālajām vajadzībām un piekļuve aparatūrai tiek nodrošināta tikai Jūsu autorizētām personām.
 • Mēs nodrošinām Jūsu iekārtu izvietošanu slēgtā, koplietošanas serveru skapī, pie kura piekļuve tiks nodrošināta tikai Jūsu autorizētām personām LVRTC darbinieku pavadībā

Papildpakalpojumi:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums