Novērtē pakalpojumu

Mēs esam viens no nozīmīgākajiem datu centru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Piedāvājam Jums iespēju izvietot iekārtas gan Rīgā, gan pārējā Latvijas teritorijā, nodrošinot kolokācijas iespējas ik pēc 100 km.

Mūsu klienti

 • Latvijas telekomunikāciju operatori
 • Starptautiskie telekomunikāciju operatori
 • Valsts kritisko sistēmu uzturētāji
 • Mākoņpakalpojumu sniedzēji
 • Elektroniskā satura veidotāji un izplatītāji
 • Komersanti ar biznesam kritisku IKT infrastruktūru

Ieguvumi:

 • pieejami vairāk nekā 40 telekomunikāciju operatoru, tostarp vairāku starptautisko operatoru pakalpojumi
 • maģistrālie savienojumi ar visām kaimiņvalstīm
 • Jūs varat pārvaldīt savas iekārtas pilnībā attālināti, izmantojot Remote Hands un Smart Hands pakalpojumus
 • nepārtraukts datu centru darbības parametru monitorings
 • izdevīgs elektroenerģijas tarifs
 • Mēs nodrošinām Jūsu iekārtu izvietošanu slēgtā, izdalītā datu centra serveru skapī, kas ir rezervēts tikai Jūsu individuālajām vajadzībām un piekļuve aparatūrai tiek nodrošināta tikai Jūsu autorizētām personām.
 • Mēs nodrošinām Jūsu iekārtu izvietošanu slēgtā, koplietošanas serveru skapī, pie kura piekļuve tiks nodrošināta tikai Jūsu autorizētām personām LVRTC darbinieku pavadībā

Papildpakalpojumi:

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums