Remote Hands

Mēs nodrošinām kvalificētu komandu, kas veiks Jūsu iekārtu vizuālu apskati, pārbaudi, kā arī sniegs palīdzību problēmsituāciju novēršanā.

 Mēs nodrošinām:

  • iekārtas ekrāna un gaismu indikatoru vizuālu pārbaudi
  • savienojumvadu pieslēgvietu numuru pārbaudi un pārspraušanu
  • iekārtu pārstartēšanu, vienkāršu iekārtu ievietošanu un demontāžu
  • bojātu, vienkāršu modulāru iekārtu komponenšu nomaiņu
  • sarežģītu risinājumu izveidošanu un demontāžu
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums