Menu
Menu

Elektrība

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošina savos objektos izvietotās klientu aparatūras pastāvīgu darbību, nodrošinot šīm iekārtām nepārtrauktu elektroenerģijas padevi. Klients saņem elektroenerģiju, kā LVRTC apakšlietotājs.

LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū no dažādiem piegādātājiem. Pateicoties stabilam elektroenerģijas patēriņam LVRTC objektos elektrības piegādātāji spēj piedāvāt LVRTC zemāku tarifu, nekā citiem elektroenerģijas patērētājiem. Vēlamies, lai šo ieguvumu izmantotu arī mūsu klienti, tāpēc LVRTC elektrības tarifs ir bez papildus uzcenojuma jeb tieši vienāds ar tarifu, pēc kura LVRTC iepērk elektroenerģiju brīvajā tirgū.

Elektroenerģijas padeves shēma. Grafisks elektrostacijas, sadales tīkla un LVRTC objekta attēlojums

Tālāk iepirkto elektroenerģiju līdz LVRTC objektiem piegādā tīkla operators AS “Sadales tīkls”. Par šo sistēmas pakalpojumu LVRTC maksā operatoram noteiktu maksu, kas arī tiek iekļauta LVRTC elektrības tarifā bez papildus uzcenojuma. Papildus “Sadales tīkls” tīkla maksājumam LVRTC kā ikviens patērētājs maksā obligātā iepirkuma komponenti, kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek piemērota tarifam, lai veicinātu ekoloģiskā ceļā iegūtās elektroenerģijas iepirkšanu un LVRTC arī šo komponenti saviem klientiem nodrošina kompensācijas veidā bez papildus uzcenojuma.

Savukārt, no tīkla operatora pieslēguma vietas LVRTC objektā līdz apakšlietotāja, t.i. klienta aparatūrai tajā pašā objektā elektrība nonāk jau pa LVRTC uzturētu elektroenerģijas pārvades tīklu. LVRTC pastāvīgi investē šī tīkla izbūvē, uzturēšanā, atjaunošanā un, kur nepieciešams, arī rezervēšanā, lai  nodrošinātu stabilu un nepārtrauktu elektrības padevi klienta aparatūrai visā elektroenerģijas piegādes ķēdē, tajā skaitā pašā LVRTC objektā. Maksu par LVRTC elektrotīkla uzturēšanu LVRTC piemēro papildus elektroenerģijas iepirkuma tarifam. Šī maksa ir atkarīga no klienta kopējā elektrības patēriņa mēnesī visos LVRTC objektos kopā.

Cenas

LVRTC nosaka sekojošu kopējo elektroenerģijas tarifu Klientiem (apakšlietotājiem) pēc  visos LVRTC objektos klienta patērētās un uzskaitītās elektroenerģijas apjoma mēnesī:

2022Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis280.88 EUR/MWh283.88 EUR/MWh288.88 EUR/MWh
II ceturksnis - aprīlis266.44 EUR/MWh269.44 EUR/MWh274.44 EUR/MWh
II ceturksnis - maijs, jūnijs318.49 EUR/MWh321.49 EUR/MWh326.49 EUR/MWh
III ceturksnis318.49 EUR/MWh321.49 EUR/MWh326.49 EUR/MWh
2021Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis127.38 EUR/MWh134.38 EUR/MWh141.38 EUR/MWh
II ceturksnis124.98 EUR/MWh131.98 EUR/MWh138.98 EUR/MWh
III ceturksnis146.48 EUR/MWh153.48 EUR/MWh160.48 EUR/MWh
IV ceturksnis181.78 EUR/MWh188.78 EUR/MWh195.78 EUR/MWh
2020Apjoms mēnesī nepārsniedz 6MWhApjoms mēnesī pārsniedz 6MWh, bet nepārsniedz 60MWhApjoms mēnesī pārsniedz 60MWh
I ceturksnis133.12 EUR/MWh140.12 EUR/MWh147.12 EUR/MWh
II ceturksnis124.26 EUR/MWh131.26 EUR/MWh138.26 EUR/MWh
III ceturksnis133.66 EUR/MWh120.66 EUR/MWh127.66 EUR/MWh
IV ceturksnis 124.83 EUR/MWh131.83 EUR/MWh138.83 EUR/MWh
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums