Smart Hands

Mēs nodrošinām kvalificētu komandu kompleksu/sarežģītu darbu veikšanai datu centrā Jūsu izvietotajai iekārtai – iekārtu instalēšana, konfigurācija.

Mēs nodrošinām:

  • bojātu iekārtu rezerves daļu nomaiņu
  • programmatūru, aparatūras un iekārtu iestatījumu izveidi
  • iekārtu uzstādīšanu
  • iekārtu veiktspējas analīzi
  • testēšanas pakalpojumus
  • sarežģītu risinājumu izveidošanu un demontāžu
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums