VadībaPadome

Padome

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs padomē 2020. gada 30. jūlijā iecelts Aldis Greitāns, Jānis Leimanis un Normunds Feierbergs. Padomes pilnvaru termiņš – 5 gadi.

Aldis Greitāns

Padomes priekšsēdētājs ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā. Līdz šim A. Greitāns ir bijis RTU Rīgas biznesa skolas docents un maģistru programmas direktors. Greitāns ir strādājis vadošos amatos vairākās Latvijas bankās, tajā skaitā bijis AS “Citadele Banka” padomes loceklis un procesu daļas vadītājs, darbojies uzņēmuma “Itella Information” vadībā, tajā skaitā atbildot par stratēģiskās attīstības, procesu plānošanas, darbības uzraudzības jautājumiem. A. Greitāns ir bijis Posti Group Corporation informācijas loģistikas un finanšu tehnoloģiju uzņēmuma Itella Information Latvijas meitasuzņēmuma un Baltijas reģiona vadītājs.
A. Greitāns ir ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu ražošanas automatizācijas un robottehnikas specialitātē Rīgas Tehniskajā universitātē un uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu RTU Rīgas Biznesa skolā.

Amati citos uzņēmumos: RTU Rīgas Biznesa skolas direktora vietnieks, praktiskais docents.

Padomes locekļa neatkarības izvērtējums: neatkarīgs padomes loceklis.

Jānis Leimanis

Padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita, kā arī risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā. J. Leimanim ir plaša pieredze aktīvu pārvaldē un finanšu un vadības pakalpojumu sniegšanā. Kā konsultants viņš ir piedalījies vairāku biržā kotētu uzņēmumu iegādē un tālākā pārdošanā stratēģiskajiem investoriem, riska kapitāla pakalpojumu sniegšanā un riska kapitāla fondu izveidē. Leimanis ir strādājis vadošos amatos vairākos Latvijas uzņēmumos, tai skaitā arī bijis padomes loceklis tādos Nasdaq Rīgas biržā kotētos uzņēmumos kā AS PATA Saldus, AS Latvijas Balzams, AS Liepājas Autobusu parks.
Jānis Leimanis ir ieguvis Inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē un bakalaura grādu mehānikā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī ir saņēmis ACCA kvalifikāciju un ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta biedrs.

Amati citos uzņēmumos: valdes priekšsēdētājs SIA “JL Index”, SIA “Market Share”, SIA “Black Stone” un SIA “Jēkabpils kokapstrāde”.

Padomes locekļa neatkarības izvērtējums: neatkarīgs padomes loceklis.

Normunds Feierbergs

Padomes loceklis ar kompetenci elektronisko sakaru, telekomunikāciju un informāciju tehnoloģiju jomā, uzņēmumu un komandas, kā arī iesaistīto pušu vadībā.  N. Feierbergs   strādājis ar lidostas projektiem elektronisko sakaru pakalpojumu, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju jomā, koordinējot IT drošības perimetra stratēģijas realizāciju, un veidojot augstas pieejamības infrastruktūru. Feierbergs bijis AS “Latvijas Krājbanka” Informāciju Tehnoloģiju pārvaldes vadītājs un viceprezidents un AS “UniCredit Bank” Vispārējo Bankas pakalpojumu pārvaldes vadītājs un Pirmais Viceprezidents, kā arī ieņēmis citus vadošus amatus dažādās kapitālsabiedrībās.
Normunds Feierbergs ieguvis bakalaura grādu datorzinībās Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē un maģistra grādu biznesa vadībā Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātē.

Amati citos uzņēmumos: valdes loceklis VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kopš 2016.gada.

Padomes sēžu apmeklējuma statistika:

  • Aldis Greitāns – 100% apmeklējums
  • Jānis Leimanis – 100% apmeklējums
  • Normunds Feierbergs – 100% apmeklējums

Padomes atalgojums:

Valdes un padomes locekļu atalgojums noteikts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru“ noteikto.

Atsevišķa atalgojuma politika valdes un padomes locekļiem nav veidota.

LVRTC atalgojuma sistēma.