ProjektiPlatjoslaPlatjoslas 2.kārta

Platjoslas 2.kārta

Projekta īstenošanas gaita

Projekts “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” Nr. 2.1.1.0/16/I/001

2016. gada 6. jūlijā starp VAS „Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 2.1.1.0/16/I/001.

Projekts publiski tika atklāts 2016. gada 1. septembrī Madonas novada Kusas pamatskolā, kas mācību gadu uzsāka ar īpaši ātra interneta pieslēgumu, ko nodrošinājis vietējais elektronisko pakalpojumu sniedzējs pieslēdzoties optiskajam tīklam.

  • Noslēgusies iepirkuma procedūra Kurzemes, Latgales un Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos, kuros par uzvarētāju ar zemāko cenu attiecīgi tika atzīti SIA "Citrus Solutions", SIA "Latvijas Energoceltnieks" un SIA "RECK". Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā patlaban notiek iepirkuma procedūrā iesniegto pieteikumu izvērtēšana. SIA "Citrus Solutions" ir uzsācis pirmos projektēšanas darbus Kurzemes plānošanas reģiona objektos Talsi un Grobiņa. Objektā Talsi plānotais trases garums ir 38,7 km. Trase tiks būvēta Dundagas un Talsu novados, kur plānoti 2 piekļuves punkti - Dundagas pagasta Dundagā un Valdgales pagasta Pūņās. Objektā Grobiņa plānotais trases garums ir 123,9 km. Trase tiks būvēta Auces, Brocēnu, Grobiņas, Skrundas, Saldus, Priekules un Vaiņodes novados, kur plānoti 5 piekļuves punkti - Priekules pagasta Saulainē, Embūtes pagasta Vībiņos, Nīkrāces pagasta Dzeldā, Skrundas pagasta Kušaiņos un Ranķu pagasta Raņķos. SIA "Latvijas Energoceltnieks" ir uzsācis pirmos projektēšanas darbus Latgales plānošanas reģiona objektā Ludza. Objektā Ludza plānotais trases garums ir 87,8 km. Trase tiks būvēta Ludzas, Rēzeknes un Zilupes novados, kur plānoti 7 piekļuves punkti - Cirmas pagasta Tutānos, Isnaudas pagasta Martišos, Zaļesjes pagasta Teherovā un Zaļesjē, Pasienes pagasta Pasienē, Isnaudas pagasta Istalsnā un Lauderu pagasta Lauderos. ​ SIA "RECK" ir uzsācis pirmos projektēšanas darbus Zemgales un Rīgas plānošas reģiona objektos Bauska, Jēkabpils un Lielvārde. Objektā Bauska plānotais trases garums ir 74,2 km. Tase tiks būvēta Bauskas, Neretas, Vecumnieku un Viesītes novados, kur plānoti 5 piekļuves punkti - Kurmenes pagasta Kurmenē, Mazzalves pagasta Ērberģē, Zalves pagasta Sproģos, Pilskalnes pagasta Pilskalnē un Neretas pagasta Neretā. Objektā Jēkabpils plānotais trases garums ir 52,9 km. Trase tiks būvēta Jēkabpils, Salas un Viesītes novados, kur plānoti 4 piekļuves punkti - Ābeļu pagasta Brodos, Salas pagasta Biržos, Viesītes pagasta Eķengrāvē un Saukas pagasta Lonē. Objektā Lielvārde plānotais trases garums ir 20,24 km. Tase tiks būvēta Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, kur plānots 1 piekļuves punkts - Rembates pagasta Rembatē.
  • Pirmā projektēšanas un būvniecības darbu pasūtījuma ietvaros ir apzināti un veikti priekšizpētes darbi 812 km optiskā tīkla kabeļu trasē, kurā ir definēti 38 piekļuves punkti (PP) visos plānošanas reģionos jeb apmēram 37% no plānotā Projekta apjoma: Kurzemes plānošanas reģionā 12 PP un 256 km optiskā kabeļa trases (Dundagas, Grobiņas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Vaiņodes novados); Latgales plānošanas reģionā 3 PP un 88 km optiskā kabeļa trases (Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados); Vidzemes plānošanas reģionā 5 PP un 73 km optiskā kabeļa trases (Apes, Beverīnas, Kocēnu, Smiltenes, Strenču un Valmieras novados); Zemgales plānošanas reģionā 17 PP un 375 km optiskā kabeļa trases (Auces, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Neretas, Ozolnieku, Salas, Vecumnieku un Viesītes novados); Rīgas plānošanas reģionā 1 PP un 20 km optiskā kebeļa trases (Alojas, Lielvārdes un Ķeguma novados).
  • No 4.marta stājas spēkā jauni platjoslas optiskā tīkla izmantošanas tarifi elektronisko sakaru operatoriem. Tīkla izmantošanas tarifs jau no pirmā kilometra tiek samazināts par 30%, kas pozitīvi ietekmēs tos operatorus, kuri izmanto nelielus platjoslas optiskā tīkla posmus pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem.

Informācija aktualizēta 15.02.2024.