ProjektiPlatjoslaIzsludinātie iepirkumi | Platjosla

Izsludinātie iepirkumi | Platjosla

Projekta ietvaros izsludinātie iepirkumi:

13.10.2016. tika izsludināts iepirkums “Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” atbalsta pakalpojumi” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/2/ERAF).

Iepirkuma rezultātā paredzēts saņemt atbalsta pakalpojumus projekta inženierizpētes tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, priekšizpētei un ekspertīžu veikšanai, būvdarbu uzraudzībai, infrastruktūras testēšanai, kā arī citus ar projekta īstenošanu saistītus pakalpojumus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 2 500 000 EUR.
16.03.2017. noslēgta Vispārīgā vienošanās ar komercsabiedrību PS “CC&DP” par projekta atbalsta pakalpojumiem.

Kurzemes plānošanas reģions

20.12.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Kurzemes plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/4/ERAF).
13.05.2017. tika pieņemts lēmums par kandidātu atlases beigšanu un tā rezultātiem iepirkumam LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/4/ERAF.
11.07.2017. noslēdzās iepirkuma procedūra un par uzvarētāju tika atzīts SIA “Citrus Solutions”, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu.
Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 600 km optiskā tīkla kabeļa trases un 45 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.

Latgales plānošanas reģions

22.02.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/1/ERAF).
12.01.2017. iepirkums tika pārtraukts.
18.01.2017. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2017/1/ERAF).
25.04.2017. tika pieņemts lēmums par kandidātu atlases rezultātiem Latgales plānošanas reģionā.
28.06.2017. noslēgusies iepirkuma procedūra un par uzvarētāju tika atzīts SIA “Latvijas Energoceltnieks”, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 500 km optiskā tīkla kabeļa trases un 40 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.

Vidzemes un Rīgas plānošanas reģions

07.09.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/3/ERAF).
12.01.2017. iepirkums tika pārtraukts.
25.01.2017. atkārtoti izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2017/2/ERAF).
Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 550 km optiskā tīkla kabeļa trases un 62 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.

Zemgales un Rīgas plānošanas reģions

30.12.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/5/ERAF).
13.04.2017. tika pieņemts lēmums par kandidātu atlases rezultātiem iepirkuma “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/5/ERAF)

21.06.2017. noslēgusies iepirkuma procedūra un par uzvarētāju tika atzīts SIA “RECK”, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 500 km optiskā tīkla kabeļa trases un 41 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.