if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu
ProjektiPlatjosla

Platjosla

Dzīves apmierinātības līmeni nosaka ne tikai sakārtota infrastruktūra un sakopta vide, bet arī sociālais kapitāls un iedzīvotāju pašrealizācijas iespējas. Pieeja internetam ir izšķiroši svarīga nodarbinātības, sociālo pakalpojumu un sociālās saskarsmes nodrošināšanai. Tādēļ ir jāpalielina interneta pieejamība visā valsts teritorijā, tādējādi mazinot reģionālās atšķirības sociālo pakalpojumu pieejamībā. Pieejai platjoslas internetam it jābūt daļai no universālā pakalpojuma groza.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70