ProjektiPlatjoslaVidējās jūdzes optiskā tīkla resursu noma

Vidējās jūdzes optiskā tīkla resursu noma

LVRTC vidējās jūdzes optiskā tīkla infrastruktūra izbūvēta Eiropas savienības finansētā projekta “Elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros, laika posmā no 2012. līdz 2023. gadam.

Vidējās jūdzes optiskā tīkla resursu noma ir vairumtirdzniecības pakalpojums. Tā ietvaros tiek nodrošināts optisko šķiedru (pāra) savienojuma noma starp diviem Jūsu izvēlētiem pieslēguma punktiem.

Būtiski!

  • Nomātā posma vienam no pieslēgumu punktiem (galiem)  jāatrodas  baltajā teritorijā.
  • Lai saņemtu pakalpojumu Jums ir jābūt reģistrētam elektronisko sakaru komersantam.

Ierīkošanas maksa

Pieslēgums PP, OTSP, MPP*Cena EUR (bez PVN)
Pieslēgums PP, OTSP, MPP150 EUR
Ierīkošanas maksa (metināšana)166 EUR

*MPP – maģistrālais pieslēguma punkts, ODF – Optiskā tīkla sadales panelis (Optical Distribution Frame), OTSP – optiskā tīkla sadales punkts

Pieslēgums kabeļu trasēCena EUR (bez PVN)
Ierīkošanas maksa (kabeļu akā pie esošās uzmavas)326 EUR
Ierīkošanas maksa (kabeļu akā, veidojot jaunu uzmavu)596 EUR
Ierīkošanas maksa (izbūvējot jaunu aku un uzmavu)1151 EUR
Abonēšanas maksa | Optiskās dzīslas pāru posma nomaCena EUR (bez PVN)
Abonēšanas maksa10 EUR/km/mēnesī
AtlaidesAtbalstāmo teritoriju atlaide 30%

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums