Datu rezerves kopēšana

Datu rezerves kopēšanas pakalpojums Jums nodrošina drošu datu glabāšanu situācijās, kad Jūsu uzņēmuma vai iestādes dati tiek dzēsti, nozagti vai zaudēti iekārtu bojājumu, kiberzādzības vai kāda cita iemesla dēļ.

99.8
SLA

Jūsu ieguvumi:

  • Serveru, aplikāciju un datubāžu, operētājsistēmu datu rezerves kopiju veidošana
  • S3 datu glabātuve
  • Jūsu noteikta rezerves kopēšanas politika
  • Augsts datu drošības līmenis
  • Kritisko komponenšu ātra atjaunošana

Papildpakalpojumi:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums