if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Mākoņpakalpojumi

Mēs piedāvājam plašu mākoņpakalpojumu klāstu pēc Jūsu indivuduālām prasībām un vajadzībām, nodrošinot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas infrastruktūru Jūsu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai.

Jūsu ieguvumi:

  • Jūs paši pārvaldāt sev piešķirtos resursus, palielinot vai samazinot virtuālo serveru skaitu
  • LVRTC mākoņdatošanas infrastruktūra atrodas modernos, drošos un ģeogrāfiski nodalītos datu centros ar pieejamību – 99.98 % un vairāku līmeņu piekļuves drošību
  • Augsts klienta datu aizsardzības līmenis
  • Ērti un viegli piekļūstiet Jūsu informācijas sistēmām un resursiem, neveidojot atsevišķu iekšējo infrastruktūru ar fiziskajiem serveriem

Papildpakalpojumi:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums