Mākoņpakalpojumi

Mēs piedāvājam plašu mākoņpakalpojumu klāstu pēc Jūsu indivuduālām prasībām un vajadzībām, nodrošinot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas infrastruktūru Jūsu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai.

Jūsu ieguvumi:

  • Jūs paši pārvaldāt sev piešķirtos resursus, palielinot vai samazinot virtuālo serveru skaitu
  • LVRTC mākoņdatošanas infrastruktūra atrodas modernos, drošos un ģeogrāfiski nodalītos datu centros ar pieejamību – 99.98 % un vairāku līmeņu piekļuves drošību
  • Augsts klienta datu aizsardzības līmenis
  • Ērti un viegli piekļūstiet Jūsu informācijas sistēmām un resursiem, neveidojot atsevišķu iekšējo infrastruktūru ar fiziskajiem serveriem

Papildpakalpojumi:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums