Novērtē pakalpojumu

DDoS aizsardzība

Aizsardzība pret piekļuves lieguma uzbrukumiem | DDoS

Mēs piedāvājam pakalpojumu, kas nodrošina aizsardzības risinājumu kopumu – kompleksu drošību un aizsardzību pret dažāda veida DDoS (distributed denial-of-service) jeb piekļuves lieguma uzbrukumiem, nodrošinot aizsargātajiem interneta resursiem augstu pieejamību. Risinājums ir izstrādāts tā, lai operatīvi spētu atvairīt gan sarežģītus aplikāciju līmeņa uzbrukumus, gan šobrīd konstatētos visapjomīgākos uzbrukumus.

Ieguvumi:

 • 24×7 pakalpojumu uzraudzība
 • Operatīva bojājumu novēršana atbilstoši izvēlētajam SLA līmenim
 • 24×7 klienta atbalsts
 • Individuālu risinājumu izstrāde
 • Augsta pakalpojuma kvalitāte

Mēs nodrošinām:

 • Aizsardzību pret piekļuves lieguma uzbrukumiem
 • Neleģitīmu pieprasījumu bloķēšanu
 • Leģitīmo pieprasījumu radītās slodzes dalīšanu
 • WEB paātrināšanu (acceleration)
 • Ģeogrāfisko izkliedi

Priekšnosacījums pakalpojuma saņemšanai:

 • LVRTC interneta pieslēgums
 • Pakalpojums tiek nodrošināts valsts pārvaldes iestādēm

Šis pakalpojums pieejams tikai juridiskām personām. Saziņas formu lūdzam aizpildīt un datus iesniegt tikai juridisko personu kontaktpersonām. Fiziskas personas iesūtītie dati tiks dzēsti.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums