DDoS aizsardzība

Aizsardzība pret piekļuves lieguma uzbrukumiem | DDoS

Mēs nodrošinām risinājumu, kas nodrošina aizsardzības risinājumu kopumu – kompleksu drošību un aizsardzību pret dažāda veida DDoS (distributed denial-of-service) jeb piekļuves lieguma uzbrukumiem, nodrošinot aizsargātajiem interneta resursiem augstu pieejamību. Risinājums ir izstrādāts tā, lai operatīvi spētu atvairīt gan sarežģītus aplikāciju līmeņa uzbrukumus, gan šobrīd konstatētos visapjomīgākos uzbrukumus.

Ieguvumi:

 • 24×7 pakalpojumu uzraudzība
 • Operatīva bojājumu novēršana atbilstoši izvēlētajam SLA līmenim
 • 24×7 klienta atbalsts.
 • Individuālu risinājumu izstrāde
 • Augstu pakalpojuma kvalitāti

Mēs nodrošinām:

 • Aizsardzību pret piekļuves lieguma uzbrukumiem
 • Neleģitīmu pieprasījumu bloķēšanu
 • Leģitīmo pieprasījumu radītās slodzes dalīšanu
 • WEB paātrināšanu (acceleration)
 • Ģeogrāfiskās izkliedi

Priekšnosacījums pakalpojuma saņemšanai:

 • LVRTC interneta pieslēgums
 • Pakalpojums tieks nodrošināts valsts pārvaldes iestādēm
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums