Virtuālais datu centrs

Virtuālā datu centra ietvaros Jums tiek piešķirta no citiem klientiem izolēta virtuāla vide virtuālo serveru darbināšanai.

Pakalpojuma ietvaros Jums tiek piešķirti nepieciešamie mākoņdatošanas resursi – skaitļošanas jaudas, operatīvā atmiņa, cietais disks un virtuālie privātie tīkli.

Pakalpojuma ietvaros Jums ir iespēja patstāvīgi pārvaldīt virtuālo datu centru un Jums piešķirtos resursus.

Jūsu ieguvumi:

  • Neierobežots skaits virtuālo serveru atbilstoši Jūsu individuālajām vajadzībām
  • Konteinerizēta virtuālā vide un pārvaldība
  • Datu drošība un pieejamība
  • Pakalpojumu uzraudzība un klienta atbalsts 24×7
  • SLA 99,98%
  • Pakalpojums ir integrējams ar publiskajiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem

Papildpakalpojumi:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums