VadībaValde

Valde

Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes sastāvā ir trīs locekļi. Valdes locekļus amatā ieceļ akcionārs uz pieciem gadiem.

Valdes pilnvaru termiņš:

Ģirts Ozols, valdes priekšsēdētājs – no 2021. gada 29. novembra līdz 2024. gada 1. septembrim.

Evijs Taube, valdes loceklis – no 2022. gada 16. novembra līdz 2027. gada 15. novembrim.

Ilze Opmane-Jēgere, valdes locekle – no 2022. gada 1. augusta līdz 2027. gada 31. jūlijam.

Valdes sastāvs

Ģirta Ozola portrets

Ģirts Ozols

Valdes priekšsēdētājs ar kompetenci uzņēmumu pārvaldībā un biznesa attīstībā
2021. gada 29. novembrī iecelts par VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētāju. Pirms tam divus gadus bijis LVRTC valdes loceklis un no 2019. gada 13. aprīļa līdz 2019. gada 2 .septembrim - valdes priekšsēdētājs. Kopš 2016. gada septembra vadījis LVRTC Komercdepartamentu. Pirms tam bijis vairāku uzņēmumu dibinātājs un valdes loceklis, kā arī Latvijas Institūta padomnieks Latvijas ārējā tēla koordinācijas padomē. 2018. gadā saņēmis Ministru prezidenta pateicības rakstu “Par ieguldījumu valsts mēroga elektronisko sakaru projektu pārvaldībā” un Aizsardzības ministrijas pateicību “Par veiksmīgu sadarbību un atbalstu Latvijas valsts aizsardzības mērķu īstenošanā”. 1992. gadā ieguvis inženiera bakalaura grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirms tam absolvējis Rīgas 1. ģimnāziju. Informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām: daļu īpašnieks SIA ALINA.
Evija Taubes portrets

Evijs Taube

Valdes loceklis ar kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (IKT)
No 2022. gada 16. novembra ievēlēts LVRTC valdes locekļa amatā. E. Taube LVRTC strādā kopš 2019. gada un ir bijis gan Infrastruktūras, gan Tehnoloģiju departamenta direktors. E. Taubem ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze IKT nozarē gan mākoņdatošanas, gan datu bāžu un IS sistēmu ieviešanas un pārvaldības jomā, gan projektu un komandu vadībā lielāko Baltijas uzņēmumu IT risinājumu ieviešanā. E. Taube ir ieguvis maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, kā arī maģistra grādu elektrosakaru zinātnē. E. Taube ir viens no Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas dibinātājiem, kā arī pašlaik ir Latvijas Interneta asociācijas valdes loceklis. Informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām: daļu īpašnieks SIA SOOLV
Ilze Opmane-Jēgere

Ilze Opmane-Jēgere

Valdes locekle ar kompetenci finanšu jomā
No 2022. gada 1. augusta ievēlēta LVRTC valdes locekļa amatā. I. Opmane-Jēgere LVRTC strādā kopš 2019. gada kā Finanšu un administratīvā departamenta direktore. Divu gadu laikā I. Opmane - Jēgere ir veikusi būtiskus uzlabojumus vispārējās plānošanas, finanšu un projektu analīzes procesos, kā arī uzsākusi vairāku jaunu informācijas sistēmu ieviešanu. I. Opmanes - Jēgeres pārvaldībā ir arī uzņēmuma iekšējās kultūras un vadītāju attīstība. Pirms darba gaitu uzsākšanas LVRTC I. Opmane - Jēgere strādājusi vadošos amatos finanšu nozarē, esot gan Korporatīvo kredītrisku vadītāja Luminor Latvija, gan Lielo uzņēmumu pārvaldes vadītāja DNB Latvija, gan Darījumu atbalsta daļas vadītāja Deloitte Latvia. I. Opmane-Jēgere ieguvusi Profesionālā bakalaura grādu Uzņēmējdarbībā un vadībā, kā arī apguvusi biznesa vērtēšanu Amerikas vērtētāju asociācijā.