if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu
VadībaValde

Valde

Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes sastāvā ir trīs locekļi. Valdes locekļus amatā ieceļ akcionārs uz pieciem gadiem.

Valde apstiprināta 2019.gada 2.septembrī. Valdes pilnvaru termiņš: no 2019.gada 2.septembra līdz 2024.gada 1.septembrim.

Valdes sastāvs

Edmunds Beļskis

Valdes priekšsēdētājs
Savas profesionālās karjeras laikā ir strādājis ar elektronisko sakaru jomu saistītās valsts kapitālsabiedrībās un valsts iestādēs, kā arī ieguvis darba pieredzi valsts kapitālsabiedrību valdēs un padomēs. Līdz šim bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos un VAS “Latvijas Gaisa satiksme” (LGS) padomes loceklis. Pirms tam bijis Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors, kā arī AS “VRC Zasulauks” padomes loceklis, SIA “LGS Mācību centrs” valdes loceklis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības konkurētspējas departamenta direktors un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes loceklis. Tāpat strādājis ar kvalitātes vadību saistītos uzņēmumos. Absolvējis Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu Sabiedrības vadībā, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību fakultātes, Kvalitātes nodrošināšanas un vadības programmu, iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu mašīnbūves tehnoloģijās, RTU Aparātbūves un automatizācijas fakultāti, iegūstot inženiera kvalifikāciju tehnoloģisko procesu un ražošanas automatizācijā.

Mariss Mežgals

Valdes loceklis
No 2019.gada 13.aprīļa VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) valdes loceklis. Kopš 2013. gada vadījis LVRTC Finanšu un administratīvo departamentu, kā arī kopš 2014.gada pilda SIA “Latvijas Mobilais telefons” padomes locekļa pienākumus. Pirms tam strādājis AS “Mūsa Motors Grupa” un SIA “Arkolat” finanšu jomā, bet no 2009. gada līdz 2013.gadam bijis telekomunikāciju uzņēmuma SIA “IZZI” biznesa kontrolieris. 2015. gadā ieguvis Baltijas korporatīvas pārvaldības institūta sertifikātu un stiprinājis zināšanas valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības jomā. Studējis Banku augstskolā un ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā ar finansista kvalifikāciju, kā arī Rīgas Stradiņa universitātē, iegūstot maģistra grādu starptautiskajā biznesā un tiesībās. Pirms tam absolvējis Valmieras Valsts ģimnāziju.

Ģirts Ozols

Valdes loceklis
No 2019.gada 13.aprīļa līdz 2019.gada 2.septembrim bijis VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) valdes priekšsēdētājs. Kopš 2016. gada septembra vadījis LVRTC Komercdepartamentu. Pirms tam bijis vairāku uzņēmumu dibinātājs un valdes loceklis, kā arī Latvijas Institūta padomnieks Latvijas ārējā tēla koordinācijas padomē. 2018.gadā saņēmis Ministru prezidenta pateicības rakstu “Par ieguldījumu valsts mēroga elektronisko sakaru projektu pārvaldībā” un Aizsardzības ministrijas pateicību “Par veiksmīgu sadarbību un atbalstu Latvijas valsts aizsardzības mērķu īstenošanā”. 1992.gadā ieguvis inženiera bakalaura grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. Pirms tam absolvējis Rīgas 1.ģimnāziju.
Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70