VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 05.05.2020.

Sapulces lēmumi 05.05.2020.

​Informācija par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās prim daļas 3.punktā “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2020.gada 5.maija sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

​1)
1.1. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022.gadam.

2)
2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.
2.2.     Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 30. marta lēmumam Nr.3.1. (protokols Nr.18) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar papildu plānoto ieņēmumu summu 700.00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un ierīkošanas maksu 2400.00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa..

3)
3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par ieņēmumu līgumu ar Klientu1.
3.2. Piekrist valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2020.gada 20. aprīļa lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.20) par ieņēmumu līguma pielikuma slēgšanu ar Klientu1 ar plānoto ieņēmumu summu 190.00 euro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

¹Ievērojot Pakalpojumu līgumā noteikto komercnoslēpumu, dati ar konkrēto klientu tiek anonimizēti