VadībaAkcionāru sapulceDarba kārtība 05.05.2020.

Darba kārtība 05.05.2020.

LVRTC valde sasauca ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 5.maijā.

  1. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2022.gadam apstiprināšana
  2. Līguma slēgšana ar Klientu …