ProjektiZaķusalas RRTS

Zaķusalas RRTS

Filmizrāde
``DATA -
TAS IR MANS VĀRDS``

Rīgas radio un televīzijas stacijas (turpmāk – RRTS)  būvju komplekss un tajā esošā infrastruktūra ir ļoti nozīmīga LVRTC pamatdarbības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

RRTS projektēšana tika uzsākta 1972. gadā, bet celtniecība ilga no 1979. līdz 1989. gadam. Pirmā pārraide no RRTS notika 1985. gada decembrī, bet regulāru TV un radio apraidi tornis nodrošina kopš 1986. gada.

Kāpēc RRTS ir nozīmīgs sakaru un telekomunikāciju infrastruktūras objekts

 • Augstākā būve Eiropas Savienībā
 • Nodrošina TV un radio apraidi pusei valsts teritorijas
 • TV tornis ir jaunākā būve Latvijā, kas iekļauta kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā
 • Nozīmīgākais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju kolokācijas punkts Baltijā
 • RRTS izvietoti Tier II un Tier III līmeņa datu centri

Projekta aktualitātes

08.02.2024.

Uzsāk būvnieka atlasi Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūves īstenošanai

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) ir uzsācis Rīgas radio un televīzijas torņa un tehniski administratīvās ēkas Zaķusalā pārbūves iepirkumu. Pašlaik ir uzsākta pārbūves veikšanas kandidātu atlase, kas ilgs aptuveni trīs mēnešus, informē LVRTC.

Kā ziņots iepriekš, 2022.gadā, ņemot vērā ievērojamo būvniecības izmaksu pieaugumu, LVRTC veica Zaķusalas TV torņa būvprojekta risinājumu paredzēto izmaksu aktualizēšanu, secinot, ka izmaksu pieaugums būtiski pārsniedz prognozes. Izsludinātais iepirkums tika pārtraukts un projekta ieceres tika pārskatītas.

Pārbūves rezultātā TV tornī tiks atjaunotas novecojušās ēku konstrukcijas un uzlabota ēkas energoefektivitāte. Tiks atjaunota un paplašināta publiskā telpa, izbūvēti skatu laukumi 100 un vairāk kā 130m augstumā, kā arī multifunkcionāla pasākumu telpa 100m augstumā. Vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus, kas izvirzīti ārpus torņa būves un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa, bet vairāk nekā 130 metru augstumā apmeklētājiem būs pieejams atvērts skatu laukums.

Adrenalīna cienītājiem tiks piedāvāta “pastaiga mākoņos” – iespēja ar speciālu drošinājumu iziet uz 220m augstumā esošās atklātās platformas.

Tornī paredzēts izveidot arī darbinieku darba vietas, tehniskās telpas un ēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu. Torņa teritoriju paredzēts apzaļumot, izveidot atpūtas un piknika punktus, kā arī auto novietni apmeklētājiem.

Tiks atjaunotas un no jauna izbūvētas visas inženiertehniskās sistēmas, kas tiks pieslēgtas pie jaunas vadības un automatizācijas sistēmas, nodrošinot energoefektīvu un ilgtspējīgu ēkas pārvaldību.

Energoefektivitātes uzlabošanai tiks izbūvēta arī jauna rekuperācijas sistēma, kā arī pārbūvētas un uzlabotas ugunsdrošības un ugunsdzēsības sistēmas.

Būvniekam, kas īstenos torņa pārbūvi, tiks uzticēta arī siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī elektroapgādes sistēmu izbūve.

Starp TV torņa balstiem šobrīd netiks izbūvēts Fuko svārsts, kā tas tika plānots iepriekš. Tāpat starp torņa balstiem esošajā administratīvajā ēkā pašlaik netiks veidota plaša publiskā zona, kas būtu iespējams tikai būtiski palielinot esošo būvi.

Projekta aktualizēšana tiks pabeigta šogad, bet, lai pārbūvi varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk, jau šobrīd tiek uzsākta kandidātu atlase.

Paredzamā līgumsumma šobrīd tiek lēsta virs 30 miljoniem euro. Ja iepirkums ritēs atbilstoši plānam, izvēlētais būvnieks būvdarbus varētu uzsākt jau nākamajā gadā.

Konkursa rezultātā paredzēts atlasīt būvnieku, kurš pēdējo piecu gadu laikā kā galvenais būvdarbu veicējs ir veicis vismaz vienas ēkas jaunu būvniecību vai pārbūves būvdarbus, kur būvdarbu līguma izmaksas (līgumcena) ir vismaz 20 miljoni eur bez pievienotās vērtības nodokļa. Tāpat no būvnieka tiek sagaidīta pieredze elektrosistēmu un infrastruktūras izbūvē – vismaz viena 6-20 kV sadales punkta vai sadalietaises ar ne mazāk kā četriem jaudas slēdžiem, kuriem ir pieslēgtas elektrolīnijas, t.sk. releju aizsardzība, automātika un vadība, vismaz divu 6-20/0,4 kV transformatoru apakšstaciju (TA) ar katra transformatora jaudu vismaz 1600kVA izveidē.

LVRTC paredz, ka kandidātu atlasē iesaistīsies gan pašmāju, gan ārvalstu būvnieki.

Informācija par iepirkumu publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā.

11.03.2022.

Ņemot vērā būvniecības izmaksu pieaugumu, LVRTC pārskatīs Zaķusalas TV torņa pārbūves plānus

Ņemot vērā ievērojamo būvniecības izmaksu pieaugumu, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ir veicis Zaķusalas TV torņa būvprojekta risinājumu paredzēto izmaksu aktualizēšanu, secinot, ka izmaksu pieaugums būtiski pārsniedz prognozes un projekta ieceres ir jāpārskata, informē LVRTC.

2020. gadā, izsludinot būvdarbu iepirkumu, LVRTC prognozēja, ka kopējā līgumsumma varētu sasniegt gandrīz 60 miljonus eiro. Laikā posmā no 2020. līdz 2021. gadam būvniecības izmaksas Latvijā pieauga vairāk nekā 20%, bet specifisku objektu gadījumā, kāds ir Zaķusalas TV tornis, sadārdzinājums varētu būt vēl ievērojamāks.

Ņemot vērā pieauguma apjomu, kā arī to, ka LVRTC finanšu līdzekļi šobrīd ir vienīgais torņa atjaunošanas finansējuma avots, LVRTC ir pārskatījis savu investīciju plānu un aktualizējis tehniski ekonomisko pamatojumu, secinot, ka īstenot projektu pilnā apjomā šajā brīdī nav ekonomiski pamatoti un šāda apjoma kapitālieguldījumi var radīt finanšu riskus LVRTC ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Tāpēc LVRTC ir pieņēmis lēmumu primāri koncentrēties uz Zaķusalas TV torņa infrastruktūras atjaunošanu, kas nepieciešama pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī drošai torņa ekspluatācijai.

“Esam pieņēmuši lēmumu torņa atjaunošanu īstenot pakāpeniski. Primāri paredzēts atjaunot pamatdarbībai svarīgos elementus un secīgi atjaunot objekta publisko daļu, ko tik ļoti gaida galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi. Pēdējo divu gadu laikā notikušais straujais un neprognozējamais būvniecības izmaksu pieaugums ir licis LVRTC pārvērtēt riskus un neuzņemties ievērojamas finanšu saistības, kas varētu novest pie tā, ka būvdarbu īstenošanas laikā LVRTC būtu jārod papildus investīcijas projekta veiksmīgai īstenošanai un torņa darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Pandēmijas apstākļi un ģeopolitiskās krīzes radītais cenu kāpums un resursu ierobežojums un to cenu kāpums liek pārskatīt tūrisma, publisko telpu un mūsdienīgas darba vides konceptu. Būvniecības plānu pārskatīšana neietekmē LVRTC apņemšanos atjaunot LVRTC infrastruktūru, kas nepieciešama pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī drošai torņa ekspluatācijai. Ņemot vērā vairāk nekā trīsdesmit piecus gadus vecā Zaķusalas TV torņa infrastruktūras tehniski novecojušo stāvokli, kā arī tā ietekmi uz LVRTC pamatdarbības nodrošināšanu, torņa pārbūve un atjaunošana ir neatliekama,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

LVRTC iepirkumu komisija pagājušajā nedēļā ir pieņēmusi lēmumu par izsludinātā būvdarbu iepirkuma pārtraukšanu, par to ir informēti visi pretendenti un Iepirkumu uzraudzības birojs. Dalībai iepirkumā bija pieteikušies četri starptautiski un pašmāju būvnieki.

Turpinot torņa atjaunošanas projektu, primāri paredzēts veikt pamatinfrastruktūras atjaunošanu – elektroapgādes, vājstrāvas un ugunsdzēsības sistēmu, liftu un pacēlāju nomaiņu. Tāpat LVRTC šobrīd vēl vērtē iespēju torņa pakājē esošajā ēkā veidot vienoto LVRTC biroju. 2022. gada sākumā LVRTC projekta komanda ir uzsākusi darbu pie būvprojekta izmaiņu izstrādes.

LVRTC ir 100% valstij piederoša neprivatizējama kapitālsabiedrība, kas nodrošina TV un radio apraidi, datu centru, datu pārraides, “eParaksta”, kiberaizsardzības un citus pakalpojumus valsts un pašvaldību sektoram, kā arī ārvalstu un pašmāju elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem un komersantiem.

RRTS-parbuves-infografiks-vert-papildinata-1-700x1106

Projekta gaita

 • 2020. gadā

  izstrādāts un saskaņots būvprojekts.

  2020. gadā

  būvdarbu iepirkumu izsludināšana.

  2021. gadā

  RRTS sākotnējās ieceres aktualizēšana.

  2022. gadā

  lēmums par RRTS koncepta maiņu, būvdarbu iepirkuma izbeigšana.

  2022. gadā

  uzsākts darbs pie būvprojektu izmaiņu izstrādes.

 • 2018. gada

  decembrī tika uzsākta būvprojekta saskaņošana atbildīgajās institūcijās. Jau 2019. gada jūlijā būvprojekts tika saskaņots visās institūcijās.

  Būvprojekta izstrādes laikā ir veikta ēkas un torņa 3D uzmērīšana un būvprojekts izstrādāts BIM (Building Information Modeling) vidē, ko būvdarbu laikā paredzēts aktualizēt atbilstoši būvniecības procesam.

  2019. gada

  februārī eksperti uzsāka būvprojekta būvekspertīzes veikšanu un pēc deviņiem mēnešiem tika saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.

  2019. gada

  novembrī būvprojekts tika iesniegts akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē un ieraksta saņemšanai būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi. Būvprojekta akceptu plānots saņemt 2020. gada pirmajā ceturksnī.

 • Pēc RRTS pārbūves būvprojekta minimālajā sastāvā un būvatļaujas saņemšanas, 2017. gada aprīlī tika uzsākta RRTS būvprojekta izstrāde, kurā paredzēti visi nepieciešamie tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu - RRTS ēkas, torņa un teritorijas konstrukciju, inženiertehniskā aprīkojuma un sistēmu atjaunošanu un pārbūvi RRTS būvju kompleksa tālākai ekspluatācijai ilgtermiņā, LVRTC pamatdarbības veiksmīgu īstenošanu un attīstību, publiskās zonas - unikāla sabiedrībai pieejama objekta - izveidi IKT nozares popularizēšanai.

  2017. gada

  nogalē, būvprojekta izstrādes ietvaros, tika pabeigta RRTS tehniskā apsekošana un sastādīts slēdziens par tās tehnisko stāvokli.

 • Projekts tika uzsākts jau 2012. gadā.
  2016. gadā

  tika izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā, kurā tika paredzēti RRTS ēkas, torņa un teritorijas pārbūves galvenie risinājumi un raksturlielumi, kā arī saņemta Rīgas domes būvatļauja tālākai būvprojekta izstrādei.