ProjektiPlatjoslaPlatjoslas 1.kārta

Platjoslas 1.kārta

PROJEKTS “NĀKAMĀS PAAUDZES ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU ATTĪSTĪBA LAUKU REĢIONOS”
Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001

Projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros VAS LVRTC visā Latvijā ir izbūvējis platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru tā saucamajās „baltajās” teritorijās – vietās, kur dažādu apstākļu dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji neplānoja veidot savu optiskā tīkla infrastruktūru. Izveidotā infrastruktūra būs pieejama visiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu nodrošināt reģionu iedzīvotājiem interneta piekļuvi ar ātrumu vismaz 30Mb/s.

2015.gada augustā VAS LVRTC ir pabeidzis projekta 1.kārtas īstenošanu.