ProjektiPlatjoslaKam ir domāts platjoslas projekts?

Kam ir domāts platjoslas projekts?

Platjoslas projekta gaitā LVRTC izbūvē “vidējās jūdzes” infrastruktūru, kas savieno maģistrālo sakaru tīklu, kas saista Rīgu ar lielākajām pilsētām, ar pagastu centriem. Tālāk “pēdējo jūdzi”, kas savieno lielāko apdzīvoto vietu ar katru konkrētu gala lietotāju un nodrošina tam, piemēram, internetu un kabeļtelevīziju, ievelk sakaru operatori. To var izdarīt ar vara kabeli, optikas šķiedru vai bezvadu savienojumu.

Projekta ietvaros LVRTC izbūvē vidējās jūdzes infrastruktūru, kas tālāk ir pieejama ikvienam ieinteresētam elektronisko sakaru komersantam, kurš var tālāk nodrošināt gala lietotājiem tādus pakalpojumus kā, piemēram, internets un kabeļtelevīzija.

Uzbūvētā tīkla infrastruktūra ir pieejama visiem elektronisko sakaru komersantiem uz vienādiem, nediskriminējošiem nosacījumiem, ievērojot atvērta optiskā tīkla principus un tehnoloģiskās neitralitātes principu piekļuves punktos, nodrošinot iespēju izbūvēt savu optisko pievadu jebkurā tīkla piekļuves punktā vismaz 5 (pieciem) elektronisko sakaru komersantiem.