ProjektiPlatjoslaFinansējums, tā sadalījums, īstenošanas periods, statuss

Finansējums, tā sadalījums, īstenošanas periods, statuss

Latvijā platjoslas projektu sāka īstenot 2012. gadā. Pirmās kārtas laikā izbūvēti 1 813 kilometri optiskā tīkla ar 177 piekļuves punktiem, sasniedzot 81 856 mājsaimniecības. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem platjoslas interneta projekta pirmajai kārtai tika piešķirti 26 miljoni eiro.

Projekta otrā kārta sākta 2016. gadā, un līdz 2023. gada beigām platjoslas tīkls tiks paplašināts līdz 3 800 kilometriem. Šajā laikā paredzēts izbūvēt vismaz 220 piekļuves punktus un izveidot piekļuves punktus vismaz sešās izglītības iestādēs vai to pieguļošajā teritorijā.

Kopumā paredzēts ieguldīt 49,7 miljonus eiro:  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 42 258 101 eiro un privātais finansējums – 7 457 312 eiro.