2018.gads

Uzsākta būvniecība jau 530km no 2000 plānotajiem
​Kopš šī gada aprīļa, kad tika uzsākti platjoslas projekta 2.kārtas būvniecības darbi, būvniecība sākusies jau 530km no izprojektētā platjoslas tīkla. Tā ir teju ceturtā daļa no kopumā plānotajiem 2000km. Būvniecības darbi pabeigti jau gandrīz 70km garā posmā Ludzas, Ciblas, Talsu un Dundagas novados, bet citviet darbi turpināsies vēl visa gada garumā. Pirmie piekļuves punkti tiks nodoti ekspluatācijā šī gada rudenī.

Kā ziņots iepriekš, Latvijā platjoslas projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gadā un projekta 1.kārtas laikā izbūvēti 1813km optiskā tīkla un 177 pieslēguma punkti. Projekta 2.kārta tika sākta 2016.gadā un līdz 2020.gadam platjoslas tīkls tiks paplašināts līdz pat 3800km.
Tā kā saskaņā ar projekta noteikumiem projekta īstenotājs VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC) nedrīkst gala lietotājiem nodrošināt interneta un datu pārraides pakalpojumus, LVRTC ar vairākiem komersantiem jau ir noslēdzis līgumus par 55 posmu ar kopējo garumu 1 065km nomu. Izbūvēto tīklu izmanto gan valsts mēroga, gan reģionālie elektronisko sakaru komersanti, kā arī viens mobilais operators, lai nodrošinātu saviem klientiem Latvijas reģionos ātra un īpaši ātra interneta, kā arī televīzijas pakalpojumus. Tāpat  ir noslēgti priekšlīgumi ar vairākiem elektronisko sakaru komersantiem par vairāk nekā 20 jaunu posmu izmantošanu.
Visaktīvāk pieslēgumu platjoslas tīklam šobrīd izmanto operatori Vidzemē, kas iznomājuši vairāk nekā 550km optiskā tīkla, kas ir vairāk nekā puse no jau iznomātajiem tīkla posmiem.

 

14.jūnijā platjoslas projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums
Informējam, ka 2018.gada 14.jūnijā tika izsludināts iepirkums “3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums” ar ID Nr.FM2018/35 (TP IZV). Iepirkuma dokumentācija ir atrodama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11039.

Iepirkuma priekšmets ir 3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto. Izvērtējuma mērķis ir izvērtēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda 3.2.2.3.aktivitātes ieguldījumu, kas saistīts ar nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras (atvilces maršrutēšanas tīkla jeb “vidējās jūdzes” (turpmāk “vidējā” jūdze)) izbūvi, lietderību, efektivitāti un ietekmi, lai konstatētu, kā izbūvētā infrastruktūra veicina elektronisko sakaru komersantu interesi iesaistīties veidot abonentlīniju (turpmāk – “pēdējā jūdze”) pieslēgumus interneta piekļuves  pakalpojumu sniegšanai galalietotājiem un nepieciešamo rīcību, lai palielinātu  elektronisko sakaru komersantu interesi veidot “pēdējās jūdzes” pieslēgumus tajās vietās, kur tas nav pietiekami nodrošināts.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 5.07.2018. plkst.14.00

 

2018.gada 1.ceturksnī  projekta ietvaros tika izsludināti divi iepirkumi
Iepirkumu priekšmets ir Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības  darbi Latvijas Republikas teritorijā.
01.03.2018. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības papildus darbi Latvijas Republikas teritorijā (1.kārta)” ar plānoto vispārīgās vienošanās maksimālo līgumcenu līdz 7 000 000,00 EUR (bez PVN).
16.03.2018. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības papildus darbi Latvijas Republikas teritorijā (2.kārta)” ar plānoto vispārīgās vienošanās maksimālo līgumcenu līdz 7 000 000,00 EUR (bez PVN).
Katrā no iepirkumiem paredzēts veikt optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus, izbūvēt līdz 40 piekļuves punktiem “baltajās” teritorijās un līdz 400 km optiskā kabeļa trases visā Latvijas Republikas teritorijā.

 

Laikraksts “Zemgale”:
Platjoslas projekta pirmajā kārtā Dobeles un Auces novadā izbūvēti 35 km optiskā tīkla, kā arī izbūvēti četri pieslēgumu punkti Dobeles, Vītiņu, Krimūnu un Bērzes pagastā. Otrās kārtas laikā tiks izbūvēti vēl vismaz 90 km optiskā tīkla, no kuriem šobrīd izbūvēta gandrīz trešdaļa no ieplānotā. Otrajā kārtā pieslēguma punktus operatoriem paredzēts izbūvēt Naudītes, Bikstu, Zebrenes, Annenieku un Lielauces pagastā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti jau nākamā gada vasarā.

Informācija aktualizēta 20.11.2018.