2017.gads

Uzsākti platjoslas optiskā tīkla projektēšanas darbi
Augusta beigās tika uzsākti projektēšanas darbi optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbi Dundagas,  Talsu, Lūdzas, Zilupes, Jēkabpils, Neretas, Ozolnieku, Salas, Vecumnieku un Viesītes novados.
Septembra beigās ir iesniegts pirmais būvprojekts minimālajā sastāvā optiskā kabeļa posmam Talsi – Dundaga.
Oktobra beigās ir iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā optiskā kabeļa posmam Dundaga – Sīkrags – Kolka. Tika uzsākti projektēšanas darbi optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbi Aglonas, Aizkraukles, Alūksnes, Apes, Auces, Beverīnas, Brocēnu, Burtnieku, Dobeles, Dundagas, Gulbenes, Jaunpils, Jelgavas, Ķeguma, Lielvārdes, Preiļu, Priekules, Riebiņu, Smiltenes, Skrundas, Vaiņodes, Ventspils novados.
Novembra beigās ir iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā optiskā kabeļa posmiem Vēremi – Bērzgale – Mežvidi un Kuprava – Viļaka – Rekova – Egļuciems -Bērzkalne. Tika uzsākti optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbi Aknīstes, Amatas, Ērgļu, Jēkabpils, Kocēnu, Krāslavas, Krimuldas, Limbažu, Madonas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Sējas, Siguldas, Vecpiebalgas novados.
Decembra beigās ir iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā optiskā kabeļa posmiem Ventspils -Užava -Jūrkalne, Usma, Ugāle; Rēzekne – Tutāni – Ludza – Martiši; Lejasciems – Sinole – Galgauska – Tirza, Lejasciems – Zeltiņi; Naudaskalns – Rugāji – Lazdukalns – Gaigalava; Māriņkalns – Jaunlaicene – Ape, Alūksne, Liepna. Tika uzsākti optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbi Brocēnu, Daugavpils, Durbes, Kandavas, Kuldīgas, Līvānu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pāvilostas, Saldus, Tukuma novados.

Samazinās platjoslas optiskā tīkla izmantošanas tarifi elektronisko sakaru operatoriem.
No 4.marta stājas spēkā jauni platjoslas optiskā tīkla izmantošanas tarifi elektronisko sakaru operatoriem. Tīkla izmantošanas tarifs jau no pirmā kilometra tiek samazināts par 30%, kas pozitīvi ietekmēs tos operatorus, kuri izmanto nelielus platjoslas optiskā tīkla posmus pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem.

2017.gadā izsludinātie Projekta iepirkumi:

  • Ir uzsākti projektēšanas darbi optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas darbi Dundagas,  Talsu, Lūdzas, Zilupes, Jēkabpils, Neretas, Ozolnieku, Salas, Vecumnieku un Viesītes novados.
  • Ir iesniegts pirmais būvprojekts minimālajā sastāvā optiskā kabeļa posmam Talsi – Dundaga.

Kurzemes plānošanas reģions
13.05.2017 tika pieņemts lēmums par kandidātu atlases beigšanu iepirkumam “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Kurzemes plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/4/ERAF).
11.07.2017. noslēgusies iepirkuma procedūra un par uzvarētāju tika atzīts SIA “Citrus Solutions”, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 600 km optiskā tīkla kabeļa trases un 45 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.
21.08.2017. noslēgts līgums ar SIA “Citrus Solutions” par optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem.

Latgales plānošanas reģions
18.01.2017. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2017/1/ERAF).
25.04.2017. tika pieņemts lēmums par kandidātu atlases rezultātiem Latgales plānošanas reģionā.
28.06.2017. noslēgusies iepirkuma procedūra un par uzvarētāju tika atzīts SIA “Latvijas Energoceltnieks”, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 500 km optiskā tīkla kabeļa trases un 40 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.
31.07.2017. tika noslēgts līgums ar SIA “Latvijas Energoceltnieks” par optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem.

Vidzemes un Rīgas plānošanas reģions
25.01.2017. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2017/2/ERAF).
31.08.2017. ir noslēgusies iepirkuma procedūra par projektēšanas un būvniecības darbiem Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā. Par iepirkuma procedūras uzvarētāju tika atzīts SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 600 km optiskā tīkla kabeļa trases un 50 platjoslas piekļuves punktus.
09.10.2017. noslēgts līgums ar  SIA “Latvijas Energoceltnieks” par optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem.

Zemgales un Rīgas plānošanas reģions
13.04.2017. tika pieņemts lēmums par kandidātu atlases rezultātiem iepirkuma “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/5/ERAF)
21.06.2017. noslēgusies iepirkuma procedūra un par uzvarētāju tika atzīts SIA “RECK”, kurš iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 500 km optiskā tīkla kabeļa trases un 41 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.
31.07.2017. tika noslēgts līgums ar SIA “RECK” par optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbiem.