2016.gads

2016.gada 6.jūlijā starp VAS „Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 2.1.1.0/16/I/001.

Projekts publiski tika atklāts 2016.gada 1.septembrī Madonas novada Kusas pamatskolā, kas mācību gadu uzsāka ar īpaši ātra interneta pieslēgumu, ko nodrošinājis vietējais elektronisko pakalpojumu sniedzējs pieslēdzoties optiskajam tīklam.

2016.gadā Izsludinātie Projekta iepirkumi:
22.02.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/1/ERAF).
Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 500 km optiskā tīkla kabeļa trases un 40 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.
12.01.2017. iepirkums tika pārtraukts.

07.09.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/3/ERAF).
Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 550 km optiskā tīkla kabeļa trases un 62 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.
12.01.2017. iepirkums tika pārtraukts

13.10.2016. tika izsludināts iepirkums “Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16//I/001 „Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” atbalsta pakalpojumi” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/2/ERAF).
Iepirkuma rezultātā paredzēts saņemt atbalsta pakalpojumus projekta inženierizpētes tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, priekšizpētei un ekspertīžu veikšanai, būvdarbu uzraudzībai, infrastruktūras testēšanai, kā arī citus ar projekta īstenošanu saistītus pakalpojumus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 2 500 000 EUR.

20.12.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Kurzemes plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/4/ERAF).
Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 600 km optiskā tīkla kabeļa trases un 45 platjoslas piekļuves punktus. Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.

30.12.2016. tika izsludināts iepirkums “Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Zemgales un Rīgas plānošanas reģionā” (LVRTC ID Nr. LVRTC-2016/5/ERAF). Iepirkuma ietvaros ir plānots izbūvēt 500 km optiskā tīkla kabeļa trases un 41 platjoslas piekļuves punktus.Plānotā vispārīgās vienošanās maksimālā summa ir 8 000 000 EUR.