ProjektiEiropas digitālās identitātes maka pilotprojekts

Eiropas digitālās identitātes maka pilotprojekts

Projekta finansējums

Projekta finansēts no Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” un Ministru kabineta apstiprināta nacionālā līdzfinansējuma.

Projekta kopējās izmaksas:

1 593 026,70 EUR
– tajā skaitā 796 513,35 EUR jeb 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām – Programmas “Digitālā Eiropa” līdzfinansējums
– tajā skaitā 796 513,35 EUR jeb 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām -Nacionālais līdzfinansējums. 

Projekta īstenošanas laiks

2023.gada 1.aprīlis – 2025.gada 1.maijs

Projekta partneri

 • Uzticamības pakalpojumu sniedzējs, Latvijas “Eiropas digitālās identitātes maka izstrādātājs” – VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)
 • Nacionālais koordinators – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • Banka (Finanšu institūcija), Komersants – AS “SEB banka”
 • Atribūtu sniedzējs – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Eiropas digitālās identitātes maka pilotprojekts ir pētniecības un attīstības projekts, kura ietvaros plānots izstrādāt pirmo Latvijas digitālās identitātes maka versiju, vienlaikus tajā integrējot maksājumu funkcionalitāti (maksājumi no konta uz kontu, angļu val., Account-to-account (A2A) payments). Šis ir pārrobežu sadarbības projekts, kura ietvaros Latvijas pārstāvji – LVRTC, VARAM, SEB banka un RTU, sadarbosies ar Norvēģijas, Dānijas, Islandes, Vācijas un Itālijas partneriem. Pilotprojekta ietveros plānots izstrādāt digitālās identitātes maka pirmo versiju un praksē pārbaudīt tā pamata funkcionalitāšu (identifikācija, elektroniskais paraksts, elektroniskais zīmogs) darbību, kā arī vadīt  eIDAS 2.0. ieviesto jauno funkcionalitāti personalizētu datu atribūtu apmaiņas pakalpojumu ietvaros (publiskajā un privātajā sektorā), kā arī parādīt eID  (elektroniskās identifikācijas) potenciālu finanšu jomā. 

 • 2021.gadā tika uzsākta eIDAS regulas pārskatīšana Saskaņā ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) ierosinājumu, plānots visām ES dalībvalstīm uzdot izstrādāt vismaz vienu augstas uzticamības mobilo eID risinājumu, t.i. Eiropas digitālās identitātes maku (no angļu val. European Digital Identity Wallet, turpmāk – EDIW). Lai veicinātu jaunā eIDAS regulējuma ieviešanu praksē, EK programmas “Digitālā Eiropa  ietvaros sniedza dalībvalstīm iespēju izstrādāt EDIM pilotprojektus, vienlaikus strādājot arī ar specifiskiem nozaru lietojuma gadījumiem, parādot eID potenciālu arī citās jomās. Šis ir viens no četriem ES mēroga pilotprojektiem,  lai veicinātu pārskatītās eIDAS regulas ieviešanu un eID integrāciju citu sektoru pakalpojumos. Mūsu konsorcijā pilotprojeta ietvaros tiks izstrādāts maksājumu lietojuma risinājums. ES mērogā prioritārie pakalpojumi definēti: 

   

  – Maksājumi (no konta uz kontu);
  – Digitālā vadītāja apliecība;
  – eVeselība (elektroniskās receptes);
  – Izglītības dokumenti/Profesionālās kvalifikācijas atzīšana.

   

  Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs projektā startē NOBID konsorcija ietvaros. Konsorcija vadošais partneris ir Norvēģijas digitalizācijas aģentūra (DigDir), tāpat konsorcijā  piedalās partneri no Dānijas, Islandes, Vācijas un Itālijas. No Latvijas puses projektā piedalās LVRTC, VARAM, SEB banka un Rīgas tehniskā universitāte.  

   

  Lai veicinātu pilotprojektu īstenošanu, EK izstrādās EDIM prototipu, atbilstoši ekspertu darba grupas izveidotajam EDIM tehniskās arhitektūras dokumentam (Architecture Reference Framework), Prototips tiks nodots dalībvalstīm, kas turpinās savu izstrādi uz prototipa bāzes, vai integrēs EK izstrādāto prototipu savos risinājumos. LVRTC plāno Latvijas digitālās identitātes maku  izstrādāt uz aplikācijas eParaksts mobile bāzes.

 • 1. Izstrādāt pirmo Latvijas EDIM un ar tā darbību saistītos risinājumu , lai projekta ietvaros paradītu risinājuma potenciālu un identificētu uzlabojamos aspektus no tehniskā un organizatoriskā skatu punkta. 

   

  2. Nodrošināt EDIM risinājuma pamata funkcionalitāti: elektronisko identifikāciju, kvalificētu elektronisko parakstu un zīmogu. Projekta īstenošanas laikā integrēt šos risinājumus publiskā un privātā sektora pakalpojumos, tādējādi parādot EDIM risinājuma potenciālu.

   

  3. Atbilstoši EK noteiktajiem mērķiem, projekta ietvaros tiks izstrādāts maksājumu lietojuma risinājums, vienlaikus parādot eID potenciālu arī citas nozarēs. Paredzams, ka pilotprojekta ietvaros izstrādātais maksājumu risinājums darbosies bez starpniekiem, kā piemēram, MasterCard, VISA u.c.

   

  4. Sniegt atgriezenisko saiti EK ekspertiem, lai pilnveidotu EDIM tehniskās arhitektūras aprakstu, tādējādi nodrošinot kvalitatīvas informācijas sagatavošanu eIDAS īstenošanas aktiem.

 • LVRTC pilotprojekta ietvaros nodrošinās šādus pakalpojumus:

   

  – Latvijas EDIM un ar tā darbību saistītās tehniskās infrastruktūras izstrādi un uzturēšanu (t.sk. lietotāju reģistrāciju, identifikāciju, autentifikāciju, QES).

   

  – Uzticamības pakalpojumu sniedzēja funkciju t.sk., makā esošo atribūtu iegūšanu, apmaiņu un validāciju.

   

  Vēršam uzmanību, ka šis ir pētniecības un attīstības projekts, kura ietvaros nav plānots izstrādāt pakalpojumus, kas tiks ieviesti pilnībā produkcijas vidē.

Projekta aktualitātes

No 01.01.2024. līdz 31.03.2024. ir veiktas šādas aktivitātes:

 • No 08.02.2024- 09.02.2024. Gandrīz 70 dalībnieku no visām NOBID LSP konsorcija valstīm tikās Frankfurtē, lai sinhronizētu inormāciju, apmainītos ar idejām un dalītos ar projekta progresa statusa informāciju. Divās dinamiska darba dienās notika radošas diskusijas un domapmaiņa pr optimālākajiem projekta īstenošanas veidiem . Galvenais projekta mērķis paliek nemainīgs: nodrošināt funkcionējošas lietotnes-  starptautiski atzītus digitālos makus –  Eiropas Savienības pilsoņiem.
 • 27.02.2024. Izsludināts Latvijas “Eiropas digitālās identitātes maka” pilota izstrādes iepirkums. (Iepirkuma identifikācijas Nr. LVRTC-2023/29) https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/120073-2024
 • Pieejams vienots Eiropas Komisijas izstrādāts portāls par Eiropas digitālās identitātes maka pilotprojekta īstenošanu – https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EUDIGITALIDENTITYWALLET/EU+Digital+Identity+Wallet+Home

Informācija aktualizēta 28.03.2024.

No 01.07.2023. līdz 31.12.2023. ir veiktas šādas aktivitātes: 

 • 05.10.2023. -10.11.2023. Atbilstoši projekta komunikācijas plānam, īstenots LATA atvērto datu hakatons un ideju ģenerators skolēniem 2023. Tēma “Digitālais maks – drošai identifikācijai un plašam pakalpojumu klāstam Eiropā”.
 • Uzsākta pilotlietotāju apzināšana. Lai pieteiktos pilotprojekta testēšanai, lūdzam aizpildīt pieteikumu: https://www.lvrtc.lv/digitalais-maks-pilotprojekts/ (Parole: digitalais-maks-piesakies)
 • 23.08.2023.  Nopublicēts IUB Eiropas digitālās identitātes maka projekta iepirkuma iepriekšējais informatīvais ziņojums: https://pvs.iub.gov.lv/show/752538
 • 29.09.2023.  Publicēts pieteikums par iepirkuma uzsākšanu  “Eiropas digitālās identitātes maka pilota izstrāde”, Ieinteresēto pušu apspriedei: https://pvs.iub.gov.lv/show/757828
 • 15.12.2023. Eiropas digitālās identitātes maka projekts prezentēts Nacionālās kiberdrošibas kopienai
 • 20.12.2023.  Sagatavots “Ieinteresēto pušu apspriedes” ziņojums.

Informācija aktualizēta 26.01.2024.

No 01.04.2023. līdz 01.07.2023. ir veiktas šādas aktivitātes: 

 • 11.04.2023. Ministru kabinetā apstiprina informatīvo ziņojumu par 50% līdzfinansējuma piešķiršanu;
 • 01.04.2023. Pilotprojekta uzsākšana;
 • 16.05.2023. Parakstīts Granta līgums ar Eiropas Komisiju;
 • Eiropas digitālās identitātes maka procesa modelēšana saskaņā ar eIDAS 2.0. un ARF (maksājumi un QEAA un EAA apmaiņa un apstiprināšana).

Informācija aktualizēta 26.10.2023.

 • – Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām. Ziņojumam pievienotā protokollēmuma 12.uzdevums paredz LVRTC dalību pilotprojektā “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” dalību eIDAS priekšlikuma izstrādes Eiropas Komisijas darba grupās attiecībā uz vienotā Eiropas digitālā maka tehnisko un arhitektūras risinājumu izstrādi  un sagatavošanu  nostiprināšanai eIDAS priekšlikuma tiesiskajā ietvarā un valsts akciju sabiedrībai ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  izmantot Digitālās Eiropas Programmas iespējas un piedalīties projektu uzsaukumos, lai īstenotu  Eiropas vienotās digitālas identitātes maka risinājumu pilotprojektu atbilstoši eIDAS priekšlikuma prasībām”07.023.2023. ziņojums saskaņots un apstiprināts Ministru kabinetā

   

  Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam. Tuvākajā laikā plānots nosūtīt uz atkārtotu saskaņošanu (pilotprojekts norādīts, kā viens no rezultatīvajiem rādītājiem).

Informācija aktualizēta 25.10.23.