ProjektiDatu centrs POZITRONSProjekta aktualitātes

Projekta aktualitātes

  • Iepirkums Nr.1 «Kurzemes datu centra projektēšana (1. un 2. kārta), izbūve (1. kārta), autoruzraudzība (1. kārta) un uzturēšana (1. kārta)» . Iepirkuma 1.posms (atkārtoti) izsludināts 2024.gada 1.ceturksnī, 2.posms – 2.ceturksnī.  
  • Iepirkums Nr. 2. «Kurzemes Datu centra atbalsta pakalpojumu sniegšana būvprojekta procesa uzraudzībai, un būvuzraudzība»​, izsludināts 2024.gada 2.ceturksnī ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2024.gada maijs Līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju plānots noslēgt vienlaikus/paralēli ar Iepirkuma Nr1. uzvarētāju. 
  • Iepirkums Nr.3 « Kurzemes datu centra būvprojekta ekspertīze»​, izsludināšana plānota 2024.gada otrajā pusē. 

Datu centra “Pozitrons” pirmo kārtu (izbūvi) paredzēts īstenot līdz 2026.gada 3.ceturksnim (ieskaitot). Savukārt, otro kārtu plānots īstenot trīs gadu laikā pēc tam, kad ekspluatācijā tiks nodota datu centra pirmā kārta.