Par LVRTCFinansesIzsolesTransportlīdzekļu izsole

Transportlīdzekļu izsole

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” atkārtotā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod kustamo mantu – divus transportlīdzekļus Renault Kangoo ar valsts reģistrācijas numuriem JL1649 un JO7742;

 

Atkārtotās izsoles sākums –  2024.gada 15.maijā plkst.13:00

Izsoles noslēgums – 2024.gada 4.jūnijā plkst. 13:00

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.maijam (pēdējā diena pieteikties dalībai izsolē) jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā transportlīdzekļa sākumcenas  VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  norēķinu kontā AS “Swedbank”;

Kods: HABALV22 kontā Nr.LV42HABA0551048637971, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Izsolāmā īpašuma apskate ierobežotas piekļuves teritorijā Zaķusalas krastmalā 1, Rīgā 2024.gada 23.maijā no plkst.10.00-12.00

Pieteikties transportlīdzekļa apskatei ir iespējams, nosūtot e-pasta vēstuli izsoles koordinatoram (e-pasts: ) norādot dalībnieka un pavadošo personu vārdu uzvārdu un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, ja plānots ierasties ar tādu.

Objekts tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.