Par LVRTCFinanses

Finanses

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

 • 111.7 milj. eiro
 • 25 216 112 EUR
 • 6 385 360 EUR
 • Saņemts 4 348 835
  Izlietots 1 541 004
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums EUR201720182019202020212022
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums 922 779 4 933 814 5 220 879 3 596 964 1 9427 264 348 835
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums 880 851 8 083 36 2 710 957 3 596 964 1 942 7261 541 004
 • Uzņēmums plāno izmaksāt akcionāram dividendes normatīvajos aktos noteikto 64% apmērā no pārskata gada neto peļņas. Atlikušo peļņas daļu uzņēmums plāno novirzīt Stratēģijā paredzēto attīstības projektu realizācijai (gan stratēģijas periodā, gan arī periodā pēc 2026. gada, jo vairāki no projektiem noslēgsies pēc 2026. gada).

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2023.-2026. gadam

Mūsu īpašumi

 • Adrese Kadastra numurs/apzīmējums Platība
  Rīga, Zemitāna iela 9 k 3 1000350156 1844 m²
  Rīga, Talejas iela 1 1000852143 638.9 m²
  Jelgava, Prohorova iela 11A 9000150277 10781 m²
  Sigulda, Televīzijas iela 17 80150021507 4392 m²
  Rīga, Hospitāļu iela 31 1000250009 833 m²
  Tukums, Jelgavas iela 25 90010080003 3620 m²

Finanšu kalendārs

 • – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 4. ceturksni – 28.02.2023.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 1. ceturksni 31.05.2023.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 2. ceturksni 31.08.2023.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 3. ceturksni 30.11.2023.
  – Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2022. gadu 31.05.2023.

 • – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 4. ceturksni – 28.02.2022.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 1. ceturksni – 31.05.2022.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 2. ceturksni – 31.08.2022.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 3. ceturksni – 30.11.2022.
  – Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2021. gadu – 31.05.2022.

Gada pārskati

2022. gads

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums