Par LVRTCFinanses

Finanses

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

 • 78,5 milj.euro
 • 25 216 112 EUR
 • 6 385 360 EUR
 • Saņemts 4 348 835
  Izlietots 1 541 004
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums EUR201720182019202020212022
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums 922 779 4 933 814 5 220 879 3 596 964 1 9427 264 348 835
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums 880 851 8 083 36 2 710 957 3 596 964 1 942 7261 541 004

Mūsu īpašumi

 • Adrese Kadastra numurs/apzīmējums Platība
  Rīga, Zemitāna iela 9 k 3 1000350156 1844 m²
  Rīga, Talejas iela 1 1000852143 638.9 m²
  Jelgava, Prohorova iela 11A 9000150277 10781 m²
  Sigulda, Televīzijas iela 17 80150021507 4392 m²
  Rīga, Hospitāļu iela 31 1000250009 833 m²
  Tukums, Jelgavas iela 25 90010080003 3620 m²

Finanšu kalendārs

 • – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 4. ceturksni – 28.02.2023.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 1. ceturksni 31.05.2023.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 2. ceturksni 31.08.2023.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada 3. ceturksni 30.11.2023.
  – Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2022. gadu 31.05.2023.

 • – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 4. ceturksni – 28.02.2022.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 1. ceturksni – 31.05.2022.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 2. ceturksni – 31.08.2022.
  – Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 3. ceturksni – 30.11.2022.
  – Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats par 2021. gadu – 31.05.2022.

Gada pārskati

2022. gads

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums