if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu
Par LVRTCFinanses

Finanses

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

  • 78,5 milj.euro
  • 20 052 895 EUR
  • 2020.gadā 6 277 420 EUR
  • 3 59 6 964 EUR
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums EUR20162017201820192020
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums 922779 922779 4933814 5220879 3596964
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums 922779 880851 808336 2710957 3596964
GadsApgrozījums EURPeļņa EURDividendes EUR Nodokļi valstij EURDarbinieku skaits
201615 126 105 4 611 965 1 798 235 4606.20 244
201716 497 976 4 346 192 3 042 334 4244.41 245
201817 251 825 4 429 693 -4955.40 234
201919 011 435 -1 199 137 1 635 7325641.51 249
202020 052 8952 757 688 -6277.42 251
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi operatīvi un precīzi atbildēt uz Jūsu jautājumu vai sniegt Jums pakalpojumu; 2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā.

Sazinies ar mums