Par LVRTCFinansesVeiktie dāvinājumi un ziedojumi

Veiktie dāvinājumi un ziedojumi

2022.gads

Atbalsts Ukrainas Republikai apraides nodrošināšanai
(Vispārēja atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu)

2022.gada 18.oktobrī starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” un Nodibinājumu Fonds “Ziedot.lv”, reģistrācijas Nr. 40008078226, tika noslēgts līgums par iekārtu dāvinājumu (ziedojumu). Līgums paredz, ka Nodibinājums Fonds “Ziedot.lv” nodrošina dāvināto (ziedoto) iekārtu piegādi Ukrainas Speciālās komunikācijas un informācijas aizsardzības valsts dienesta administrācijai (Administration of State Service of Special Communications and Information of Ukraine).

Ziedojuma summa saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaiti 0.00 EUR.

LVRTC ir ziedojis iekārtas elektroapgādes un datu pārraides nodrošinājumam. Ziedotās iekārtas:

  • 5 dīzeļģeneratori
  • 5 modemi
  • 7 radio bloki

2015. gads

Atbalsts Ukrainas Republikai apraides nodrošināšanai

2015. gada 26. novembrī starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un Broadcasting, Radiocommunications & Television Concern (BRT Concern), reģistrācijas numurs 01190043, tika noslēgts līgums Nr. 2015-680 par iekārtu dāvinājumu.Saskaņā ar līgumu Broadcasting, Radiocommunications & Television Concern (BRT Concern) tika dāvinātas šādas iekārtas:

  1. Tristan SF IV/V 5000BA
  2. Tristan SF IV/V 5000BA
  3. PCN 1605 SSPH/1