Novērtē pakalpojumu
PakalpojumiUzņēmumieme-Identitātes un eParakstīšanas platforma

e-Identitātes un eParakstīšanas platforma

e-Identitātes platforma

e-Identitātes platforma ir fizisko personu identitātes apliecināšanas platforma, kas nodrošina organizācijām un uzņēmumiem drošu lietotāju identitātes apliecināšanu ārējās un iekšējās informācijas sistēmās.

Ar vienu integrāciju tiek nodrošināta identitātes noteikšana, izmantojot sekojošus identitātes apliecināšanas rīkus:

  • eID karte
  • eParaksts karte
  • lietotne eParaksts mobile

e-Identitātes platformas integrācija

Integrācijas procesu un web servisu pārbaudi var veikt, izmantojot gan LVRTC testa vidi, gan LVRTC produkcijas vidi. Integrācijas procesā ir nepieciešams integrēt e-Identitātes web servisu, lai nodrošinātu fizisko personu identitātes apliecināšanu.
Tiklīdz ir saņemta visa nepieciešamā informācija, lai veiktu integrāciju savā testa vidē, var pārbaudīt e-Identitātes platformas pakalpojumu, izmantojot programmatūru POSTMAN.

Tehnoloģija

e-Identitātes platformas web serveris nodrošina REST API web servisus, kuri darbojas ar OAuth 2.0 autorizācijas protokolu, web servisu datu formāts ir JSON.

e-Identitātes platformas risinājums atbilst eIDAS regulai un Fizisko personu elektroniskās identitātes likumam.

Parakstīšanās platforma

Parakstīšanās platforma ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām LVRTC uzturēts programmatūras risinājums vai to kopa, kas ar lietojumprogrammas saskarni (arī – API) nodrošina elektronisko dokumentu pārvaldību un fizisko personu elektronisko identificēšanu, izmantojot LVRTC atbalstītus elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniskā paraksta sertifikātus.

LVRTC Parakstīšanās integrācijas risinājums ļauj:

  • optimizēt procesus, pārvaldīt resursus un apstrādāt arī no ārvalstīm atsūtītus elektroniski parakstītus dokumentus;
  • nodrošināt elektronisko dokumentu radīšanu un pārbaudi atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

Funkcionalitāte

Dokumentu apstrāde
Eiropas Savienības prasībām atbilstošs risinājums parakstīšanai, laika zīmogošanai un pārbaudei.

Failu masveida parakstīšana
Nodrošina masveida failu parakstīšanu eDOC , ASiC (Eiropas Savienības vienotais formāts) un PDF formātos, parakstot katru failu atsevišķi izvēlētajā formātā.

Failu koplietošana
Nodrošina elektronisko dokumentu koplietošanu, kas dod iespēju vairākiem identificētiem un autorizētiem lietotājiem kopīgi parakstīt koplietoto dokumentu.

Failu arhīva laika zīmogošana
Nodrošina iespēju arhivēt konkrētu glabāšanā esošo elektroniski parakstītu dokumentu, kā arī nodrošina dokumentu pārapzīmogošanu atbilstoši spēkā esošajam drošības līmenim.

Ieguvumi:

  • Ērta elektroniskā paraksta integrēšana.
  • Attālināta un efektīva klientu apkalpošana – dokumentu parakstīšanas process elektroniskajā vidē ir ātrs, drošs un pieejams attālināti, taupot laiku, naudu un nodrošinot ātrāku klientu apkalpošanu un saņemtā servisa kvalitāti.
  • Ilgtermiņa validācija – ilgtermiņa paraksta verifikācija, izmantojot ETSI standartu, kas ietver iegūto laika zīmogu, kā arī parakstītāja sertifikāta statusa informāciju parakstīšanas laikā.