Maksas apraide

94%
Maksas programmu pārklājums pieejams 94% valsts teritorijas

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumam Nr.691 “Par konkursa “Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē” uzvarētāja apstiprināšanu” par konkursa uzvarētāju tika apstiprināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”.

Attiecīgi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet” turpinās nodrošināt maksas televīzijas pakalpojumu zemes apraidi, izmantojot DVB-T tehnoloģiju līdz 2026.gada 31.decembrim.

LVRTC nodrošina maksas TV programmu izplatīšanu zemes apraidē pēc SIA “TET” pasūtījuma. Maksas programmu pārklājums pieejams 94% valsts teritorijas.

Televīzijas apraidi Latvijā pārrauga Satiksmes ministrija, apraides frekvenču koordināciju un piešķiršanu veic VAS Elektroniskie sakari, savukārt valsts bezmaksas programmu sarakstu apstiprina Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.