Programmu apraides zonas

Ciparu TV raidošas stacijas un frekvenču kanāli

Raidošā stacija1.tīkls2.tīkls3.tīkls4.tīkls5.tīkls6.tīkls
Alūksnes RTS2246413024
Berjozovka27
Cesvaines RTS2246413024
Daugavpils RTS2739404744
Dundagas RTS30
Embūte21
Ēvarži21
Krāslava (Skaista)27
Kuldīga3025404735
Lielauces RTS21
Liepājas RTS2123392635
Limbažu RTS21
Māļu RTS22
Pāvilosta21
Rīgas RTS284345484431
Rēzeknes RTS2739404744
Skaista27
Tukuma RTS28
Valmieras RTS2133374239
Ventspils RTS3025404735
Viesītes RTS3846402326
Viļaka (Aizpurve)22

Drošā uztveršanas zona

TV un radio uztveršanas zonu aprēķini veikti pēc International Telecomunication Union rekomendācijas ITU-R P.1546, kas paredz, ka standarta situācijā signālu iespējams uztvert paceļot antenu 10m augstumā, kas pielīdzināms vienstāvu mājas jumtam.

Bezmaksas apraides tīkls (1. tīkls)

Bezmaksas virszemes TV apraides tīkls

Maksas apraides tīkls (2.-5. tīkls)