Menu
Menu

LVDC – loģiski vienotais datu centrs 2.kārta

PROJEKTS “LOĢISKI VIENOTĀ DATU CENTRA TĪKLS, DROŠĪBAS PLATFORMA UN LVDC KOPLIETOŠANAS DAĻA (2. kārta)”

Projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/009

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platforma izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros, atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr.653 iekļautajiem nosacījumiem.

Kopējais plānotais finansējuma apjoms 2 000 000 euro, tai skaitā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā jeb 1 700 000 euro un projekta īstenotāja (LVRTC) finansējums 15% apmērā jeb 300 000 euro.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 21. decembrim

Projekta mērķi:

  1. Izveidot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas infrastruktūru mūsdienīgu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai
  2. Paplašināt 1. kārtā izveidoto infrastruktūru atbilstoši nepieciešamajiem apjomiem
  3. Nodrošināt izveidotos pakalpojumus atbilstoši definētajam gada pieejamības rādītājam

Projekta rezultātā valsts pārvaldes iestādēm būs pieejami šādi pakalpojumi:

  1. Virtuālais datu centrs
  2. Konteineru datu centrs
  3. Konteineru datu centra rezerves kopēšana

Projekta gaita:

  • pašlaik tiek veikti iepirkumu procesi EIS sistēmā
  • 25.09.2020. noslēgts sadarbības līgums ar CFLA

Pakalpojumi:

Informācija atjaunota 23.11.2020.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70