Menu
Menu

LVDC – loģiski vienotais datu centrs 2.kārta

PROJEKTS “LVDC TĪKLS, DROŠĪBAS PLATFORMA UN LVDC KOPLIETOŠANAS DAĻA (2. kārta)”

Projekta Nr.: 2.2.1.1/19/I/009

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platforma izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros, atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr.653 iekļautajiem nosacījumiem.

Kopējais plānotais finansējuma apjoms 2 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā jeb 1 700 000 euro un projekta īstenotāja (LVRTC) finansējums 15% apmērā jeb 300 000 euro.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2021. gada 21. februārim.

Projekta mērķi:

  1. Izveidot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas infrastruktūru mūsdienīgu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai
  2. Paplašināt 1. kārtā izveidoto infrastruktūru atbilstoši nepieciešamajiem apjomiem
  3. Nodrošināt izveidotos pakalpojumus atbilstoši definētajam gada pieejamības rādītājam

Projekta rezultātā izveidota infrastruktūra, lai publiskās pārvaldes iestādēm valsts elektronisko pakalpojumu centra (VESPC) ietvaros nodrošinātu šādus pakalpojumus:

  1. Virtuālais datu centrs
  2. Konteineru datu centrs
  3. Konteineru datu centra rezerves kopēšana

2021.gada sākumā uzsākta pakalpojumu nodrošināšana valsts pārvaldes iestādēm.

Projekta gaita:

• 2021.gada februārī pabeigta infrastruktūras uzstādīšana un konfigurēšana
• 2020.gada decembrī noslēdzies projekta iepirkumu process
• 25.09.2020. noslēgts sadarbības līgums ar CFLA

Pakalpojumi:

Informācija atjaunota 22.06.2021.

Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70