JaunumiZemes TV un radio apraides mērījumi Latgalē

Zemes TV un radio apraides mērījumi Latgalē

Vineta Sprugaine
LVRTC Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja

LVRTC ik gadu veic TV zemes apraides un radio apraides uztveršanas mērījumus aptuveni 100 dažādās Latvijas vietās. To darām, lai noteiktu sava sniegtā pakalpojuma kvalitāti un atbilstību ar raidorganizācijām noslēgtajiem līgumiem par apraides pakalpojumu nodrošināšanu.

Mērījumos aicinājām piedalīties un situāciju dabā apskatīt gan sabiedrisko mediju pārstāvjus, gan Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvjus, gan citus interesentus.

Mums pievienojās Latvijas Radio un NEPLP kolēģi, kā arī reģionālo mediju žurnālisti, lai izprastu, ko rāda mērierīces un ko redzam ieslēdzot radio aparātus un televizorus pierobežā.

Mērījumus veicām 100km garumā gar Latvijas – Baltkrievijas un Latvijas – Krievijas robežu.

Dienu sākām Skaistā pie mūsu jaunākā sakaru masta, kas darbu uzsāka 2020.gadā, būtiski stiprinot uztveramā signāla pieejamību un kvalitāti reģionā.

Uztveršanas mērījumi tika veikti Piedrujā, Šķaunē, Zilupē un Briģos.

Mērījumu dalībnieki varēja klātienē pārliecināties, ka Latvijas bezmaksas TV zemes apraidē esošais signāls, kā arī Latvijas Radio programmu  signāls visās vietās ir pieejams.

Vienlaikus gan mērījumu dalībniekiem, gan satiktajiem iedzīvotājiem atgādinājām, ka, ja rodas sarežģījumi ar TV vai radio uztveršanu, tad jāpārliecinās:

 1. Vai programma, ko mēģiniet uztvert, vispār šajā vietā tiek pārraidīta?
  Zemes TV apraides maksas un bezmaksas programmu izplatīšanas zonas būtiski atšķiras. Arī Latvijas Radio un arī komercradio  programmām ir atšķirīgas apraides zonas, tāpēc pirmkārt, aicinām pārliecināties, vai programma šeit tiek translēta. Visplašākā apraides zona ir Latvijas Radio 1.programmai. Sabiedriskā radio apraides zonu karte:  Radio apraide – LVRTC . Zemes TV apraides zonas pieejamas šeit.
 2. Ka antena ir pavērsta tuvākā raidītāja virzienā.
  Apraides zonu kartē var noskaidrot tuvākā raidošā torņa atrašanās vietu. Antena maksimāli precīzi ir jāpavērš torņa virzienā.
 3. Vai izvēlēta pareiza antena TV uztveršanai.
  Ja tuvākais tornis atrodas 30km un tālāk no mājsaimniecības, visbiežāk būs nepieciešama uz jumta izvietojama antena. Mēdz būt situācijas un labvēlīgi apstākļi, kad pat 40 un vairāk km attālumā uztveršana būs iespējama ar istabas antenu, taču pareizāk būtu izmantot jumta antenu.
 4. Vai nav bojātas antenas un to savienojumi, kā arī kabeļi.
  Nereti uztverošā tehnika  – antenas, kabeļi to savienojumi ir tehniski un morāli novecojuši. Periodiski ir jāveic to stāvokļa apsekošana. Ja kabelis ir salocīts, tas var mazināt uztveršanas kvalitāti. Traucējumi gaidāmi, ja antenas un kabeļa savienojumi zaudējuši hermētismu un tajos var iekļūt ūdens. Veicot uztverošo iekārtu nomaiņu vai remontu, iespējams iegūt kvalitatīvu signālu. Šie paši nosacījumi attiecas uz radio uztveršanu. Ja radio aparātam ir bojāta, locīta antena, uztveršana būs nekvalitatīva vai pat neiespējama.