Novērtē pakalpojumu

TV apraide

Virszemes TV apraidi Latvijā nodrošina LVRTC. Mūsu raidošie torņi un masti atrodas visā Latvijā.
Lai iedzīvotāji varētu uztvert TV signālu, atkarībā no situācijas, nepieciešams televizors, dekoderis (var būt iebūvēts televizorā), istabas vai uz jumta izvietota antena, kas savienota ar TV vai dekoderi.
LVRTC nenodrošina un neatbild par satelīta, kabeļtelevīzijas vai interneta televīzijas pārraižu kvalitāti.

Lai iedzīvotāji varētu uztvert TV signālu, atkarībā no situācijas nepieciešams televizors, dekoderis (var būt iebūvēts televizorā), istabas vai uz jumta izvietota antena, kas savienota ar TV vai dekoderi.

Iedzīvotājiem bez maksas pieejamas šādas programmas:

LVRTC nodrošina šo programmu tehnisko apraidi, bet neatbild, nekontrolē un nevar ietekmēt šo programmu saturu.

Neizdodas uztvert TV signālu?

 • Pārliecinies, ka uztverošā antena (istabas vai āra) ir noregulēta tuvākā raidošā torņa virzienā
 • Pārliecinies, ka izmanto apstākļiem atbilstošu uztverošo antenu. Ar istabas antenu nebūs iespējams uztvert signālu, ja atrodies tālu no raidošā torņa vai ja ēkai ir metāla jumts.
 • Pārbaudi vai telpās un ārpus telpām esošie kabeļi un to savienojumi nav sarūsējuši vai bojāti. Nereti pēc ziemas un pavasara lietus sezonas, kabeļos un savienojumos iekļuvušais ūdens vai sniegs tos ir bojājis un uztveršana nav iespējama.
 • Pārliecinies, ka antena un kabeļi ir tehniski atbilstošā stāvoklī un veic to nomaiņu, ja nepieciešams.
 • Iespējams, atrodies ģeogrāfiski īpašā vietā (piemēram, ieplakā), kur uztveršana ar standarta iekārtām var būt apgrūtināta.
Kā rīkoties, ja neizdodas uztvert TV signālu vai radušies tehniski traucējumi

Bezmaksas virszemes TV  apraides skatītājiem: LVRTC palīdzības dienests, tālr.:  67108787

Maksas virszemes TV apraides skatītājiem: SIA Tet, tālr.:  67000177

Ārā izvietojamajai antenai jābūt : 1) novietotai virs mājas jumta tā, lai tai pretī nav fiziski šķēršļi – koki, būves 2) novietotai saskaņā ar ražotāja instrukciju 3) pavērstai tuvākā raidošā torņa virzienā. Torņu karte pieejama www.tvapraide.lv 4) stingri fiksētai pie ēkas konstrukcijas vai masta

Kas nepieciešams, lai uztvertu TV signālu?

 • Lai uztvertu virszemes apraides TV signālu, ir nepieciešams televizors un dekoderis. Dekoderis var būt iebūvēts televizorā.
 • Atkarībā no vietas, kurā atrodieties, TV signālu iespējams uztver gan ar iekštelpās, gan ārpus telpām izvietotu antenu.

  Ārā izvietojamajai antenai jābūt:

  - novietotai virs mājas jumta tā, lai tai pretī nav fiziski šķēršļi – koki, būves

  - novietotai saskaņā ar ražotāja instrukciju

  - pavērstai tuvākā raidošā torņa virzienā. Torņu karte pieejama www.tvapraide.lv

 • - Novērtējiet attālumu līdz tuvākajam tornim. Ja tas pārsniedz 40km, iespējams, ar istabas antenu signālu nebūs iespējams uztvert.

  - Novērtējiet mājas konstrukciju un istabas antenas novietojumu. Metāla jumts, biezas mūra sienas un dzelzsbetona pārsegi var traucēt uztveršanu ar istabas antenu.

 • Kabeļiem un to savienojumiem jābūt:

  - hermētiski noslēgtiem

  - stingri fiksētiem

  - bez bojājumiem

  - brīvi stāvošiem, nevis iespiestiem vai locītiem starp ēkas konstrukcijas detaļām

Bezmaksas apraides tīkls (1. tīkls)

Bezmaksas virszemes TV apraides tīkls

Maksas apraides tīkls (2.-5. tīkls)

Ja pēc kanālu pārskaņošanas nav pieejams kāds no bezmaksas kanāliem:

 • lūdzam atkārtoti veikt kanālu meklēšanu,
 • ja arī pēc tam neizdodas uztvert programmu, lūdzam zvanīt LVRTC  klientu apaklpošanas daļai pa tālruni 67108787

Ja pēc kanālu pārskaņošanas nav pieejams kāds no maksas kanāliem:

 • lūdzam atkārtoti veikt kanālu pārskaņošanu,
 • ja arī pēc tam neizdodas uztvert programmu, lūdzam zvanīt maksas virszemes apraides pakalpojumu sniedzējam SIA Tet pa tālruni 177

Kontakti

Tālrunis konsultācijām: 67108787