Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīva

Jaunas zināšanas un inovācijas ir vitāli nepieciešamas visās sfērās, lai attīstītos, augtu un veidotu valsti, kur iedzīvotāji saņem mūsdienīgus pakalpojumus. Lai iniciatīvas izdotos un no regulatoriem tiešām kļūstam par inovatoriem, ir jāsakārto paši pamati – likumdošana.

Par 2024. gada vadošo tēmu esam noteikuši regulējuma sakārtošanas iniciatīvas, lai, gadu noslēdzot, varam iesniegt jaunu, pilnveidotu likumprojektu, kas kalpotu kā kvalitatīvs pamats izmaiņu veikšanai likumdošanā.

Stratēģiskās grupas dalībnieki tiekas reizi mēnesī, lai plānotu turpmāku virzību un izskatītu apakšgrupu sanāksmēs paveikto.

Lai pievienotos stratēģiskai grupai vai uzzinātu plašāku informāciju, aicinām sazināties ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra Pētniecības un inovācijas vadītāju Ilzi Žukovu:

Iesaisties darba grupās!

2024. gadā iniciatīvā darbosies trīs pārmaiņu vadības apakšgrupas:

Normatīvo aktu izmaiņu darba grupa – risina normatīvo aktu izmaiņas un interpretācijas jautājumus, sadarbojas ar uzraugošajām iestādēm (koordinators – Kārlis Siliņš, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs);

Pieredzes apmaiņas darba grupa – izzina un pārņem kapitālsabiedrību pieredzi efektīvā aktīvu apsaimniekošanā, inovāciju radīšanā, normatīvo aktu piemērošanā un personāla piesaistes un attīstības izaicinājumu risināšanā (koordinators – Oļesja Dzenīte, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs)

Iepirkumu darba grupa – identificē normatīvo regulējumu ierobežojumus publiskajos iepirkumos, nodrošina labās prakses apmaiņu publiskajos iepirkumos un meklē risinājumus ilgtspējīga publiskā iepirkuma ieviešanai (koordinators – Oļesja Dzenīte, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs)

Stratēģiskā grupa – reizi kvartālā norisināsies Stratēģiskās grupas tikšanās, kur atskatīsimies uz Normatīvo aktu un Efektivitātes un inovāciju grupu paveikto, un iedvesmosimies no pieredzes stāstiem. (koordinators – Ilze Žukova, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs)

Viens no būtiskākajiem iniciatīvas uzdevumiem ir ne vien attīstības jautājumi, bet arī savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa par inovāciju, pētniecības un attīstības jautājumiem.

Tāpat kā 2023. gadā, arī 2024. gadā grupu darbam tiks pieaicināti nozaru eksperti, lai saturiski bagātinātu grupu darbu un informētu par nozaru aktualitātēm un citiem būtiskiem jautājumiem.

2024. gada otrajā pusē norisināsies Inovāciju forums, kurā tiks prezentēti šī gada stratēģiskās grupas sasniegtie rezultāti, kā arī definēti nākamie soļi turpmākai attīstībai.

Pieteikšanās anketa darba grupai

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti pasākuma organizēšanas nolūkā, tajā skaitā, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumā, saņemtu atgriezenisko saiti un sazinātos saistībā ar turpmākām aktivitātēm pēc pasākumā un netiks glabāts ilgāk kā nepieciešams mērķa sasniegšanai;  2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC privātuma politikā.

Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvas pasākumu kalendārs

 • Februāris

  21. februārī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Marts

  20. martā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Aprīlis

  17. aprīlī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Maijs

  10. maijā
  Meža dienas pasākums

   

  Jūnijs

  12. jūnijā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Augusts

  21. augustā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Septembris

  18. septembrī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Oktobris

  16. oktobrī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Novembris

  13. novembrī
  Noslēguma tikšanās
  plkst. 11.00-13.00

 • Februāris

  29. februārī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Marts

  27. martā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Aprīlis

  24. aprīlī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Maijs

  10. maijā
  Meža dienas pasākums

   

  Jūnijs

  19. jūnijā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Augusts

  28. augustā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Septembris

  25. septembrī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Oktobris

  23. oktobrī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Novembris

  13. novembrī
  Noslēguma tikšanās
  plkst. 11.00-13.00

 • Februāris

  07. februārī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Maijs

  10. maijā
  plkst. 11.00-13.00

   

  Septembris

  25. septembrī
  plkst. 11.00-13.00

   

  Novembris

  13. novembrī
  Noslēguma tikšanās
  plkst. 11.00-13.00

Par valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvu

2018. gadā izcilu Latvijas uzņēmumu grupa, kurā patlaban pārstāvētas 18 kapitālsabiedrības ar valsts un pašvaldību kapitālu, apvienojās Inovāciju iniciatīvā, par savu mērķi nosakot inovāciju kultūras stiprināšanu valsts un privātajos uzņēmumos, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un ieņēmumus no eksporta.

Inovāciju iniciatīva palīdzēs veidot Latvijas kā inovatīvas valsts tēlu starptautiskajos tirgos, lai atbalstītu Latvijas uzņēmumu eksportu un piesaistītu Latvijai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju talantus.

Katru gadu Inovāciju iniciatīvas koordinēšana tiek nodota kādam no uzņēmumiem – iniciatīvas dalībniekiem. 2024. gadā VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ir uzņēmies Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvas darba organizēšanu.

Inovāciju iniciatīvas dalībnieki:

 • VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
 • VAS “Elektroniskie sakari”;
 • VAS “Valsts nekustamie īpašumi”;
 • AS “Latvijas Valsts meži”;
 • VAS “Latvijas Pasts”;
 • AS “Latvenergo”;
 • SIA “Latvijas Mobilais Telefons”;
 • SIA “TET”;
 • SIA “Rīgas meži”;
 • VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”;
 • SIA Latvijas nacionālais metroloģijas centrs;
 • SIA “LVR Flote”;
 • AS “Rīgas siltums”;
 • AS “Augstsprieguma tīkls”;
 • SIA “Rīgas satiksme”;
 • SIA “Getliņi EKO”;
 • AS “Sadales tīkls”’
 • SIA “Rīgas nami”
 • SIA “Rīgas ūdens”
 • VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””;
 • SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”;
 • SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”;
 • SIA “Valsts aizsardzības korporācija”;
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”;
 • Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departaments;
 • Ekonomikas ministrija;
 • Rīgas dome.