VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 09.09.2021.

Sapulces lēmumi 09.09.2021.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2021.gada 9.septembra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1. 1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sagatavoto pārskatu par ieviešamo (īstenojamo) stratēģisko projektu ieviešanas risku uzraudzību, risku reģistru, kā arī risku uzraudzības metodiku.

 

  1.2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” padomes ziņojumu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”  stratēģisko projektu  īstenošanas risku uzraudzību.
     
2. 2.1. 2.1.         Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par iepirkuma procedūras “Revīzijas pakalpojumi” (ID Nr.LVRTC-2021/5) rezultātiem.

 

  2.2. 2.2.         Ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia” (reģistrācijas Nr.40003606960) valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” revīzijas pakalpojumu nodrošināšanai 2021., 2022. un 2023.gadam, nosakot:

2.2.1.   revidenta 2021.gada pārskata revīzijas atlīdzību EUR 20 500 (divdesmit tūkstoši pieci simti eiro)  apmērā (bez PVN);

2.2.2.     revidenta 2022.gada pārskata revīzijas atlīdzību EUR 21 500 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā (bez PVN);

2.2.3.   revidenta 2023.gada pārskata revīzijas atlīdzību EUR 21 500 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā (bez PVN.

 

3. 3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes iesniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada 1.pusgadā.