VadībaAkcionāru sapulceSapulces lēmumi 02.02.2022.

Sapulces lēmumi 02.02.2022.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktam, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” informē, ka ārkārtas akcionāru sapulces 2022.gada 2.februāra sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

1. 1.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2021. gada audita plāna izpildi.
     
2. 2.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” audita plānu 2022.gadam.

 

  2.2. 2.1.       Valsts radio un televīzijas centrs” valdes 2021.gada 10.decembra lēmumam Nr.4.1. (protokols Nr.59) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2022.gada audita plāna apstiprināšanu.

 

  2.3. Uzdot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2022. gada ārējā un iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.
     
3. 3.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes sniegto informāciju par projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 2. kārtas “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” identificētajiem riskiem un statusu 2021.gada 2.pusgadā, kā arī veiktajām aktivitātēm 2021.gada 2.pusgadā (statuss uz 2021.gada decembra mēnesi).
     
4. 4.1. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes iesniegto atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2021.gada 2.pusgadā.